Elämäkerta on kirjoitettu näin: Vajaa puolet tekstistä on toimitettu ja...

Elämäkerta on kirjoitettu näin: Vajaa puolet tekstistä on toimitettu ja...

Elämäkerta on kirjoitettu näin: Vajaa puolet tekstistä on toimitettu ja suomennettu henkilön, josta kirja kertoo, teksteistä ja yli puolet on toimitettu ja suomennettu nauhoitetusta materiaalista, kuten keskusteluista, haastatteluista ja kertomuksista.

Kuinka kirjailijan palkkio jakautuu kirjan kirjoittajan ja kirjassa kerrottavan henkilön välillä?

Vastaus

Heti aluksi täytyy varoittaa, että me iGS-vastaajat emme ole laintulkinnan ammattilaisia, joten vastaus on laadittu vain maallikkotietämyksen perusteella. Vastausta ei kannatta pitää luotettavana laintulkintana. Varmempaa tietoa saat laintulkinnan ammattilaisilta.

Käsittääkseni teoksen suomentaja-toimittaja ja alkuperäinen kirjoittaja-kertoja voivat vapaasti päättää palkkion jakautumisesta, jollei kustantaja edellytä jotakin erityistä jakosuhdetta. Mahdollisesti jakosuhde voisi olla minun nähdäkseni vaikka puolet ja puolet, jos se tuntuu tehdyn työn määrään oikeutetulta. Useinkaan pelkästä kustannustoimittajan työstä ei makseta erillistä osuutta julkaisupalkkiosta vaan kustannustoimittaja saa normaalia kuukausipalkkaa, mutta tässä ei varmaan ole siitä enää kysymys, kun toinen tekijä on myös suomentanut tekstin ja nauhoitukset.

Mutta tekstiä tarkemmin tuntematta asiaan on hankala ottaa kovin vahvasti kantaa, sillä jos teksti ei enää muistuta paljonkaan lähteinä käytettyjä tekstejä ja keskusteluja, se saattaa olla jo oma itsenäinen teoksensa, johon kirjan kohteella ei ole tekijänoikeutta. Esimerkiksi julkisuudessa ollut Mauno Saaren teos ”Haavikko-niminen mies” katsottiin käräjäoikeudessa niin itsenäiseksi kirjalliseksi teokseksi, ettei Paavo Haavikon pojalla ollut siihen tekijänoikeutta.

Suosittelisin siis, että henkilöt neuvottelisivat asiasta ja pohtisivat, mikä tuntuisi oikeutetulta osalta palkkiosta. Jos kyse on ammattimaisesta kustantajasta, kannattaa käydä keskustelua myös sinne suuntaan. Jos kyse on omakustanteesta, kannattaa huomioida myös se, kuka painamisen rahoittaa.

Tekijänoikeuslaki löytyy Finlex-tietokannasta osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404. Jos tekijänoikeus kiinnostaa laajemmin, voin suositella Pirkko-Liisa Haarmannin teosta ”Tekijänoikeus ja lähioikeudet” (3. uudistettu painos; Talentum, 2005).

Kommentit (0)

Vastauksesi