Eikö ministereiden tehtäviä häiritse minkäänlaiset jääviyskysymykset osakkeiden omistamisessa?

Eikö ministereiden tehtäviä häiritse minkäänlaiset jääviyskysymykset osakkeiden omistamisessa?

Voivatko ministerit ilman estettä ja jääviyskysymystä istua yritysten hallintoneuvostoissa ja olla osakkeenomistajia, samanaikaisesti kun päättävät kansaa koskevista toimeentuloon, terveyteen ja hyvinvointiin liityvistä asioista? Näiden tahojen intressit kun ovat usein vastakkaiset, esim. lääketehtaiden maksimaalinen voiton tuottaminen / sairaiden ihmisten selviäminen lääkekustannuksista.

Vastaus

Laissa sanotaan: "Ministeri ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Ministerin tulee ilmoittaa esteellisyydestään ja sen perusteista asian käsittelyn yhteydessä." Esteellisyysperusteista on lueteltu tarkemmin hallintolain 28 pykälässä.

Ministerien tuleekin ilmoittaa sidonnaisuutensa julkisesti. Valtioneuvoston sivuilta voi tarkistaa nykyisen hallituksen ministerien tiedot elinkeinotoiminnasta, omistuksista yrityksissä, muut merkittävät tulolähteet ja velat sekä sellaiset tehtävät ja sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä. Sieltä löytyvät luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä sekä kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät. Täällä ministerit myös kertovat ne tehtävät, joita he ministeripestinsä aikana pidättäytyvät hoitamasta. Samoin jo jättämänsä eronpyynnöt sellaisista tehtävistä, joita he ministerin aseman vuoksi katsovat olevansa esteellisiä hoitamaan. Näin pyritään ehkäisemään jo etukäteen esteellisyyongelmia.

Kohtalaisen varovaisia ministerit ovatkin nykyään näissä asioissa. Negatiivinen julkisuus tai pelkät epäilytkin takavuosien golfkenttä- ja Talvivaarakohujen tyyliin ovat ikäviä korkeassa asemassa. Liian tiukka tulkinta esteellisyydestä voisi toisaalta taas vaikeuttaa päätöksentekoa. Ministeri käyttää valtaa suurissakin asiakokonaisuuksissa. Jääviyskysymyksissä pitää pystyä osoittamaan tietyn asian käsittelyyn liittyvä ongelma ja punnita erikseen esteellisyys. Virkamiehen esteellisyys on keskustelua ja tulkintoja herättävä ikuisuusaihe, tietysti tärkeä sellainen.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi