Ei viemärin päätä

Ei viemärin päätä

Talossani on sadevesiränni ja salaojilla tarkistuskaivo. Tontin vieressä on avo-oja, mutta putken päätä ei näy missään. Mihin vesi menee?

2 vastausta

Taajama-alueilla hulevedet pyritään ohjaamaan erillisiin hulevesiviemäreihin. Silloin putken päätä ei avo-ojassa pitäisikään näkyä. Erillisviemäröinnissä hulevedet sekä rakenteiden kuivatusvedet johdetaan omassa putkistossaan erillään jätevesistä. Vanhoilla keskusta-alueilla on myös sekaviemäreitä. Sekaviemäröinnissä hule- ja kuivatusvedet johdetaan jätevesien kanssa yhteisissä putkistoissa. Avo-ojissakin hulevesiä johdetaan.

Joskus tontille on voitu rakentaa imeytyskaivantoja. Katolta tulevat hulevedet johdetaan syöksyputkella tarkastuskaivoon ja edelleen salaojilla imeytyskaivantoon. Eräs tyyppi imeytyskaivannoista ovat imeytyskaivot, jotka ovat pohjattomia tarkastuskaivoja. Niiden alapuolelle tehdään riittävä, vähintään 500 mm paksuinen sora- tai mursketäyttö, jonne vedet kaivosta kerääntyvät ja imeytyvät maaperään.

Kommentit (0)
22.10.201815:15
68771
55

Jos talosi kohdalla kadulla on ritiläkantinen sadevesiviemäri, niin käske jonkun kaataa sankollinen vettä talosi sadevesikaivoon ja kuuntele ritiläkannen luona loriseeko. Sinne se ainakin minulla on yhdistetty. Mutta jos talon kohdalla ei ole ritiläkaivoa, niin sitten se menee maan alla suoraan ko. kadun sadevesiputkeen.

Huomaa, että sadevesi- ja salaojaviemärit ovat erilliset (tai ainakin pitäisi olla, jos on oikein tehty)

Kommentit (0)

Vastauksesi