"Ei halua nimeään julkisuuteen"?

"Ei halua nimeään julkisuuteen"?

Ketä kaksi? Riittääkö haluaminen siihen, että nimeä ei anneta julkisuuteen, kun asiakirjat kuitenkin ovat julkisia: "Julkaistu: 1.11.2016 13:13 Suomen Akatemian pääjohtajaksi on hakenut määräaikaan mennessä seitsemän henkilöä. Hakijoiden joukossa ovat muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Turun yliopiston tutkimusprofessori Ilkka Julkunen, Aalto-yliopiston ydintekniikan professori Filip Tuomisto ja tietoliikennetekniikan professori Timo Mantere Vaasan yliopistosta. Nykyinen pääjohtaja, tietojenkäsittelytieteiden tohtori Heikki Mannila pyrkii jatkokaudelle. Lisäksi virkaa on hakenut Markus Hanhisalo. Kaksi hakijoista ei halua nimeään julkisuuteen. Virka on viisivuotinen. Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto".

2 vastausta

Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin toteaa hakemusten julkisuudesta seuraavasti: "Viranomaiselle lähetetyt hakemukset virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen ovat julkisia. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla (621/1999) salassa pidettävää on vain erikseen sellaiseksi säädetty asia, josta säädetään lain 24 §:ssä. Jos hakemuksessa on salassa pidettävää tietoa, tällaista tietoa ei luovuteta ulkopuolisille. Hakija voi virkaa hakiessaan esittää toivomuksen, että hänen tietojaan ei annettaisi julkisuuteen. Viranomaisen on kuitenkin pyynnöstä annettava tiedot. Tiedotusvälineet ovat usein noudattaneet hakijan toivetta. Viime kädessä jokaisen virkaa hakeneen nimi voidaan kuitenkin ilmaista julkisuudessa."

Edellä mainitun uutisen julkaisijat (mm. Ilta-Sanomat ja Lapin Kansa) olivat siis tällä kertaa noudattaneet kahden hakijan pyyntöä ja jättäneet heidän nimensä mainitsematta.

 

Kommentit (0)
07.02.201717:47
18588
106

Arkistolaitoksen julkisuuskoulutuksessa kerrottiin tuosta "tiedotusvälineet ovat usein noudattaneet hakijan toivetta". Pidättyvyys julkista virkaa hakeneen henkilön nimen julkistamisessa perustuu "hyvään lehtimiestapaan", journalistien eettisiin ohjeisiin. Hakijan nimen julkaiseminen ei rikkoisi lakia, mutta siitä voisi saada moitteita Julkisen sanan neuvostolta. - Nettijulkaisujen aikakaudella tietoa tosin leviää entistä enemmän muita teitä kuin JSN:n periaatteisiin sitoutuneen median välityksellä.

Kommentit (0)

Vastauksesi