Ehtoollisviini

Ehtoollisviini

Messuissa nautitaan ehtoollinen, leipä ja viini. Pappi lausuu ehtoolliseen liittyvät sanat ja siunaa sekä leivän viinin. Viini on isomassa astiassa, josta sitä kaadetaan ehtoollispikareihin. Voiko siunattu ehtoollisviini; mikäli sitä jää; kaataa takaisin pulloihin vai pitääkö kaikki siunattu viini nauttia messun päättymisen jälkeen?

2 vastausta

Luterilaisen kirkon ehtoollisen jälkeen viini voidaan kaataa takaisin maljasta pulloon ja käyttää tarvittaessa seuraavalla kerralla. Näin usein tehdäänkin. Jos kyse olisi katolisen tai ortodoksisen kirkon ehtoollismessusta, näin ei voitaisi tehdä. Katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa siunattu ehtoollisviini täytyy juoda kaikki. Siksi usein näkeekin, että katolinen pappi juo ylijääneen viinin ja kuivaa ehtoollismaljan. Käytäntöjen erot johtuvat erilaisesta ehtoolliskäsityksestä.

Katolisen ja ortodoksisen kirkon käsityksen mukaan ehtoollisaineet muuttuvat ehdoollisen yhteydessä Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. Katoliset puhuvat transsubstantiaatio-opista. Ortodoksit korostavat mysteeriä. Luterilainen kirkko opettaa puolestaan, että Kristus on läsnä ehtoollisessa ja ehtoollisaineissa, mutta mitään muuttumista ei tapahdu. Siksi ehtoollisviini ei ehtoollisen jälkeen ole mitään erityistä viiniä. Se voidaan hyvin laittaa takaisin pullon odottamaan uutta käyttöä. Tai vaikka käyttää muuten vaikka täysin maallisissa yhteyksissä.

Kommentit (0)
14.11.201922:53
1017
15

Vastaus on ev.lut. kirkon osalta vanhentunut. Siunaamattomat ja siunatut ehtoollisaineet pidetään aina erillään. Ev lut kirkon jumalanpalveluksen opas sanoo: "Ehtoollisaineiden jälkikäsittely
Tulee pyrkiä siihen, että siunatut ehtoollisaineet käytetään loppuun eh-
toollisen aikana. Pappi varaa konsekroitavaksi vain tarvittavan määrän.
Jos konsekroituja elementtejä jää hieman yli, ne nautitaan loppuun ehtool-
lisen jakamisen päätyttyä tai sakaristossa messun jälkeen. Jos elementtejä
jää paljon yli, ne voidaan säilyttää eri astiassa myöhempää käyttöä varten.
Myöhemmin niitä ei enää tarvitse konsekroida, vaan ne jaetaan seura-
kuntalaisille sakramenttina messussa konsekroitujen elementtien kanssa."

Myös perinteisesti siunattu viini on ollut erillään siunaamattomasta ja kaadettu esim kirkon kivijalkaan eikä koskaan viemäriin. Nykyään se pyritään nauttimaan messussa loppuun. Siunattu viini on siis myös evlut kirkossa erityisasemassa eikä ole mitä tahansa viiniä.

Kommentit (0)

Vastauksesi