Edunvalvontavaltuutettu on oikeutettu palkkioon toimestaan, mutta minkäsuuruiseen?

Edunvalvontavaltuutettu on oikeutettu palkkioon toimestaan, mutta minkäsuuruiseen?

Vastaus

Tiedustelin asiaa maistraatista ja sieltä vastattii näin:
"Jos valtuutuksessa ei ole mainintaa palkkiosta tai sen suuruudesta, valtuutukseen sovelletaan holhoustoimilain säädöksiä edunvalvojan palkkiosta sekä oikeusministeriön edunvalvojan palkkiolaskuria. Laskurilla voi laskea edunvalvojan enimmäispalkkion. Palkkion enimmäismäärä riippuu päämiehen nettotuloista ja varoista. Palkkiolaskuri on ainakin maistraatin verkkosivuilla: www.maistraatti.fi / Lomakkeet ja ohjeet / Holhoustoimi / Edunvalvojan kulu- ja palkkiolaskelma."

Kommentit (0)

Vastauksesi