Digitaalisen valokuvan tekijänoikedesta on saatavilla netistä paljon ja sekavaa...

Digitaalisen valokuvan tekijänoikedesta on saatavilla netistä paljon ja sekavaa...

Digitaalisen valokuvan tekijänoikedesta on saatavilla netistä paljon ja sekavaa tietoa. Kysyn yksinkertaisesta: onko digikuvalla sama tekijänoikeussuoja kuin aiemmin printillä? Luopuuko kuvaaja tekijänoikeudestaan julkaisemalla otoksensa esim. Facebookissa? Onko muilla oikeus jakaa kuvaa edelleen? Onko muilla oikeus muokata kuvaa ja jakaa sitä edelleen muokattuna?

Vastaus

Tekijänoikeuslaki ulottuu myös digitaalisessa muodossa oleviin teoksiin. Kuvien lataaminen omalle Facebook-tilille tai muualle internetiin ei tarkoita tekijänoikeudesta luopumista. Muille voi kuitenkin myöntää tiettyjä käyttöoikeuksia töihinsä esim. Creative Commons –lisenssillä.

Tekijänoikeus kuuluu kuitenkin aina teoksen tekijälle. Valokuvateoksen tekijänoikeussuoja kestää 75 vuotta tekijän kuolemasta ja tavallisen valokuvan 50 vuotta kuvan ottamisesta. Teoksen ja tavallisen valokuvan raja on häilyvä, mutta teostasoisen kuvan on oltava uniikki otos, jota muu kuin sen kuvaaja ei olisi voinut luoda. Tekijänoikeuksia on kahta laatua: taloudelliset ja moraaliset oikeudet. Taloudellisiin oikeuksiin kuuluu määräämisoikeus teoksen julkistamisesta tai julkaisusta, kappaleiden valmistamisesta ja muuntelusta. Tekijän oikeuksiin kuuluu myös oikeus luovuttaa näitä oikeuksia toisille joko kokonaan tai käyttöoikeuksina. Moraalisia oikeuksia ovat isyysoikeus ja kunnioittamisoikeus. Isyysoikeus tarkoittaa sitä, että tekijän nimi on mainittava teosta käytettäessä. Kunnioittamisoikeus taas merkitsee, että teosta ei saa muunnella tavalla, joka loukkaa sen tekijää.

Valitettavan usein digimuodossa olevan aineiston kopioinnin, muokkaamisen ja levittämisen helppous kuitenkin aiheuttaa tekijänoikeuksien rikkomista.

Lähteet:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404?search%5Btype%5D=pik...

http://creativecommons.org/

Kommentit (0)

Vastauksesi