Brittitv-sarjoissa aina esitetään vapaamuurarit ilkeänä salaseurana, jolla on...

Brittitv-sarjoissa aina esitetään vapaamuurarit ilkeänä salaseurana, jolla on...

Brittitv-sarjoissa aina esitetään vapaamuurarit ilkeänä salaseurana, jolla on kauhean paljon valtaa, jne. Onko se totta?

Vastaus

Vapaamuurarit taitavat olla yksi salaliittoteoreetikkojen suurimmista herkuttelujen aiheista. En ole itse nähnyt näitä mainitsemiasi tv-ohjelmia, mutta onhan tällainen salaseura tuntemattomine sisältöineen kieltämättä herkullinen vihulainen draaman palveluksessa.

Tuntemattomallahan on tapana kysymysten herättämisen lisäksi herättää helposti myös niin epäluuloa, pelkoa kuin vihaakin. Uskallan väittää, että nämä ennakkoluulot ovat osatekijöinä mielikuvaan vapaamuurareiden väitetystä pahuudesta.

Vapaamuurarit eivät itse katso olevansa salaseura, kuten yleisesti usein ajatellaan, vaan seura, jolla on salaisuuksia. Seuraavaksi olen liittänyt vastaukseen selityksiä Suomen vapaamuurareiden suur-loosin ja wikipedian sivuilta, mitä vapaamuurarius oikein on.

”Vapaamuurarius opettaa symbolein ja vertauskuvin inhimillisiä hyveitä. Se ohjaa jäseniään ajattelemaan elämän perimmäisiä kysymyksiä. Vapaamuurarius perustuu lainkuuliaisten miesten haluun elää ja kehittyä totuuden, avuliaisuuden ja veljeyden hengessä.”

”Loosissa opetetaan rituaalinäytelmien avulla ikiaikaisia hyveitä ja itsensä tuntemista. Opetuksessa käytetään järjestön alkuajoilta, jopa kauempaakin, periytyviä muotoja ja kivenhakkaajien työkaluja vertauskuvallisina opastajina."

"Vapaamuurarius ohjaa jäseniään tarkastelemaan elämää moraalin ja etiikan näkökulmasta. Se pyrkii vahvistamaan lähimmäisen huomioonottamista, ystävällisyyttä yhteiskunnassa, rehellisyyttä kaupankäynnissä, kohteliaisuutta kanssakäymisissä ja vilpittömyyttä kaikissa toimissa. Se kehottaa pitämään perhettä tärkeimpänä, mutta opettaa myös huolehtimaan ihmisistä, jotka ovat elämässään vähemmän onnekkaita, ja auttamaan niitä, jotka apua tarvitsevat.”

”Tavoitteena on luottamuksellisen keskinäisen toiminnan kautta harjaantua ja kouluttautua ihmisyydessä ja siten edistää omalta osaltaan ihmiskunnan kehitystä.
Vapaamuurarit pitävät itseään kivenhakkaajien jälkeläisinä, jotka ovat ottaneet itsensä ja yhteisönsä työkohteeksi. Katedraali nähdään ihmisten yhteensovittautumisen ihanteena. Jäsenet tukevat toisiaan löytämään ja kehittämään kykyjään ja lahjojaan ihmiskunnan palvelemiseksi. Tavoitteena on elämää osaava ihminen.”

”Perinteisesti vapaamuurarius on mahdollista vain miehille, jotka uskovat yhteen jumalaan, mutta jokaisen jäsenen jumalakäsitys on tämän yksityisasia, josta ei keskustella. Niinpä valtavirran vapaamuurarijärjestöt ovat uskonnollisesti vapaamielisiä, ja samaan loosiin voi kuulua eri uskontokuntien edustajia ja myös uskontokuntiin kuulumattomia miehiä, jotka kuitenkin tunnustavat uskovansa yhteen jumalaan.”

Perinteinen vapaamuurarius onkin syystä tai toisesta rajoitettu vain miehille, mutta on olemassa myös naisvapaamuurariutta, ja Ranskasta lähtöisin oleva, myös Suomessakin toimiva yhteisvapaamuurariliike, joka on hyväksynyt jäsenikseen naisia vuodesta 1893 lähtien.

”Roomalais-katolinen kirkko on suhtautunut torjuvasti vapaamuurariuteen mm. juuri sillä perusteella, että se on katsonut vapaamuurariuden edustavan deististä uskontoa, joka kilpailee kirkon oman julistuksen kanssa. Vapaamuurarit ovat kuitenkin systemaattisesti kieltäneet vapaamuurariuden olevan uskonto tai deistinen liike ja katsovat yleensä uskonnollisen vakaumuksen olevan jokaisen vapaamuurarin yksityisasia.”

”Ei ole myöskään juuri todisteita väitteille joiden mukaan joissakin keskiajan kivimuurareiden looseissa olisi ammattisalaisuuden suojissa harrastettu kirkon kieltämiä ei-kristillisiä rituaaleja, levitetty kerettiläisiä oppeja ja suojeltu uskonnollisia toisinajattelijoita.”

Pahuutta tällaisissa pyrkimyksissä on hyvin vaikea nähdä, mutta kuten aiemmin sanoin, mielipiteet ja ennakkoluulot lepäävät yleensä tiukassa, ja harvoin millään hyvin perustellulla, tai edes millään todenperäisellä näkemyksellä. Vapaamuurarien vallastakaan ei ole hyvä puhua, sillä vaikkakin muurarius on maailmanlaajuinen ei se olekaan yhtenäinen.

”Vapaamuurareilla ei ole kansainvälistä organisaatiota eikä ylikansallista keskusjohtoa. Vapaamuurarijärjestöt ovat kansallisia, ja niiden väliset kansainväliset suhteet perustuvat kunkin kansallisen keskusjärjestön kahdenvälisiin suhteisiin muiden maiden vastaavien keskusjärjestöjen kanssa.”

Uskallan väittää, että brittisarjat ovat ottaneet taiteellisen ja draamallisen vapauden käyttää vapaamuurareita sarjojensa “pahiksina”, koska heitä on helppo pitää sellaisina salamyhkäisyytensä vuoksi.

Linkkejä:
http://www.vapaamuurarit.fi/
http://www.yhteisvapaamuurarit.fi/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vapaamuurarit

Kommentit (0)

Vastauksesi