Avustajan ulkomaan matkan korvaaminen

Avustajan ulkomaan matkan korvaaminen

Asiakkaalla on henkilökohtainen avustaja ( asiakkaalla aivoverenvuoto, halvausoireet).  Korvaako kela avustajan ulkomaanmatkan

Vastaus

Lain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan tässä laissa vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella, myös harrastuksissa.

THL:n verkkosivujen mukaan vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus saada henkilökohtainen avustaja virkistysluonteiseen lomamatkaan, joka arvioidaan kuuluvan tavanomaiseen elämään. Tavanomaisuuden arviointiin vaikuttavat matkan luonne ja henkilön yksilölliset tarpeet ja olosuhteet. Kuten kyseisen verkkosivun oikeustapausten esimerkeistä käy ilmi, eivät kunnat aina yksiselitteisesti suostu korvaamaan henkilökohtaisen avustajan matkakustannuksia. Kunta korvaa vain kohtuulliset kustannukset. Käänny siis oman kotikuntasi puoleen tässä asiassa. Apua voinee saada lisäksi Assistentti.infon neuvontapalveluista.

Kommentit (0)

Vastauksesi