Avopuoliso on tehnyt omistusoikeustestamentin jossa jättää kaiken omaisuutensa...

Avopuoliso on tehnyt omistusoikeustestamentin jossa jättää kaiken omaisuutensa...

Avopuoliso on tehnyt omistusoikeustestamentin jossa jättää kaiken omaisuutensa avopuolisolleen.
Käsittääkö tämä omaisuus myös kuolleen avopuolison osuuden hänen isänsä jakamattomasta kuolinpesästä? Eli periikö "ulkopuolinen" avopuoliso testamentin mukaan aikanaan (kun leskikin kuolee) pesän asunto-osaketta ja varoja? Jos eloonjäänyt avopuoliso kuoleekin ennen kuin pesän leski -> meneekö ko. perintö pesästä silloin kenelle? Avopuolison sukulaisille? Lapsia ei avoparilla ole.

Vastaus

Mainittakoon aluksi, että iGS:n toimituksella ei ole lainopillista pätevyyttä, joten täyttä varmuutta kysymykseen emme voi antaa. Kuolinpesän osuuden voi kuitenkin luovuttaa eteenpäin pesän ulkopuolelle esimerkiksi myymällä, joten sen testamenttaaminenkin lienee yhtä mahdollista. Kun kuolinpesän osuus on luovutettu pesän ulkopuolelle, pesää ei enää pidetä kuolinpesänä, vaan joko pesä katsotaan jaetuksi (mikäli pesä sisältää vain irtainta omaisuutta) tai sitä käsitellään yhtymänä (jos kuolinpesän varoihin kuului kiinteistö). Osuuden uudella omistajalla on sitten samat oikeudet kuin pesän alkuperäisellä osakkaalla, joten hänen kuollessaan osuus luultavimmin siirtyy hänen perillisilleen.

Lähde:
Juha Koponen: Kuolinpesän osakkaan opas. 2005. Edita.

Kommentit (0)

Vastauksesi