Avoliiton loppumisen määritelmä

Avoliiton loppumisen määritelmä

Määritelläänkö avolliitto loppuneeksi mikäli: - Toinen puolisoista asuu tilapäisesti muualla? - Toisen puolison muualla asumisen syy on joko sairauden hoito (ei sairaalahoito) tai muu ansiotyö? - Toinen puolisoista joutuu lähtemään yhteisestä kodista tilapäisesti viisumiongelmien takia? - Kaikkien näiden yhdistelmä? Oletuksena on, että kaikki yllämainitut tilanteet ovat tilapäisiä (6 kuukautta), pariskunna yhdessäolo ei keskeydy (ovat siis vieläkin parisuhteessa, sekä puolison tavaroita, rahaa ja muuta omaisuutta on heidän taloudessaan) ja kanssakäyminen on päivittäistä. Kuuden kuukauden jälkeen puoliso palaa takaisin yhteiseen kotiin.

Vastaus

Avoliitolla tarkoitetaan lain mukaan samassa taloudessa asuvia parisuhteen osapuolia, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Avoliitossa yhteiselämän aloittaminen ja lopettaminen ovat pitkälti henkilöiden yksityisiä asioita. Avoliiton tavallisia tunnusmerkkejä ovat yhteinen osoite tai yhdessä hankittu asunto. Toisen avopuolison tilapäisen asumisen muussa kun yhteisessä asunnossa esimerkiksi työn tai opiskelun takia ei katsota purkavan avoliittoa. Avoliittoa voi joskus olla vaikea määritellä, sillä yhdessä asuminen voi pohjautua monenlaisille keskinäisille sopimuksille.

Avoliiton katsotaan päättyvän siihen kun avopuolisot muuttavat erilleen ja päättävät parisuhteensa.

Kysy.fi ei pysty antamaan tulkintoja avoliittoon liittyvistä juridisista ongelmista. Siihen meillä ei ole pätevyyttä. Esimerkiksi viisumiongelmien suhteen viranomaiset ovat asioista vastaava ja päättävä taho. Mikäli tulkintaeroja tulee, kannattaa kääntyä suoraan lakimiehen puoleen.

Kommentit (0)

Vastauksesi