Avioliiton esteet?

Avioliiton esteet?

Onko avioliiton solmimiselle mitään käytännön esteitä Suomessa, kuten sellainen, ellei puolisoilla olisi yhteistä kieltä?

2 vastausta

Mainittakoon, että iGS:n vastaajat ovat lain suhteen oppimattomia ja siksi vastaukset voivat osua harhaan. Avioliittolaissa kuitenkin avioliiton esteiksi mainitaan ainoastaan vihittävän alle kahdeksantoista vuoden ikä, vihittävän voimassa oleva avioliitto ja vihittävien liian läheinen sukulaisuussuhde. Lisäksi vihkimistä ei saa toimittaa, jos vihkijä toteaa, että vihittävä henkilö ei häiriintyneen mielentilansa takia ilmeisesti kykene ymmärtämään avioliiton merkitystä.

Kommentit (0)
11.09.201319:16
24604
27

Avioliitonhan voi solmia teoriassa vaikka tulkin välityksellä, mutta herää kysymys ihan talonpoikaisjärjellä ajatellen, miten voidaan ryhtyä avioliittoon, ellei puolisoilla ole mitään yhteistä kieltä? Mikä on silloin liiton tarkoitus? Ongelmia tuleekin sitten, jos jompikumpi on ulkomaalainen ja pitäisi saada oleskelulupa Suomeen. Jos tässä vaiheessa paljastuu, että avioliitto ei olekaan oikea avioliitto, vaan osapuolten välinen kauppa- tai muu sopimus toisen osapuolen pääsemiseksi Suomeen, asiaan sekaantuu erilaisia virkamiehiä.

Kommentit (0)

Vastauksesi