Auton katsastuksessa annettiin korjauskehotus ja kehotettiin korjaamaan se...

Auton katsastuksessa annettiin korjauskehotus ja kehotettiin korjaamaan se...

Auton katsastuksessa annettiin korjauskehotus ja kehotettiin korjaamaan se tiettyyn päivään mennessä (merkintä rekisteröintitodistuksessa). Mitä seuraa jos korjauskehotusta ei noudata?

Vastaus

Pahoittelemme vastauksen viipymistä. Emme saanneet vastausta kysymykseesi tiedusteluista huolimatta.

Asiasta löytyi AKE:n sivuilta:
Korjauskehotus annetaan silloin kun havaittu vika tai puutteellisuus on korjattavissa yksinkertaisella kohteen säätö-, korjaus- tai vaihtotoimenpiteellä. Viasta tai puutteellisuudesta saa aiheutua korkeintaan vähäistä haittaa tai vaaraa liikenneturvallisuudelle tai ympäristölle. Viat tai puutteellisuudet on määrättävä korjattavaksi kohtuullisen ajan kuluessa. Korjauskehotus merkitään rekisteriotteeseen.

Katsastus tulee hyväksyä, kun pelkästään korjauskehotukseen johtavia vikoja tai puutteita sisältäviä kohteita on tarkastuksessa todettu enintään kolme. (VNa liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 1245/2002 11 §)

Lähde: http://www.ake.fi/pdf/345-208-2002_versio2.0.pdf

Lisätietoa:
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajoneuvotekniikka/Katsastus+ja+yksittäishyväksyntä/

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021245

Kommentit (0)

Vastauksesi