auton ajotaidon säilyminen,ajokortin uudistaminen

auton ajotaidon säilyminen,ajokortin uudistaminen

Vastaus

Aluksi täytyy sanoa, että ripaus tarkennusta kysymykseen olisi helpottanut täsmällisemmän vastauksen laatimista.

Ajotaidon säilyminen on kovin yksilöllistä. Ajotaidon heikentymiseen vaikuttavat muun muassa pitkään jatkunut ajamattomuus, ikääntyminen ja erilaiset sairaudet. Jos vähänkin epäilee, että oma ajotaito on rapistunut tai terveydentilassa on tapahtunut muutoksia, tulisi asiasta keskustella lääkärin kanssa ja tarvittavissa suorittaa ajokoe uudestaan tai ajokykyarviointi.

Periaatteessa ajo-oikeus on voimassa siihen saakka, kunnes ajo-oikeuden haltija täyttää 70 vuotta. Tämän jälkeen poliisi uudistaa ajokortin hakemuksesta, enintään kuitenkin viideksi vuodeksi kerrallaan. Seitsemänkymppiseksi saakka ajotaitoa ei siis viranomaisten puolesta tavallisesti testailla, vaan ajokyvyn arvioiminen jää lähinnä kortin haltijan ja omaisten tehtäväksi. Lääkärillä tai poliisilla on kuitenkin velvollisuus tarvittaessa puuttua asiaan:

”Jos on syytä epäillä, ettei kuljettaja enää täytä ajokorttiluvan saamisen edellytyksenä olevia terveysvaatimuksia tai ettei hän terveydentilansa vuoksi enää kykene kuljettamaan turvallisesti sellaista ajoneuvoa, jonka ajo-oikeus hänellä on, poliisi voi määrätä hänet määräajassa toimittamaan lääkärin- tai erikoislääkärinlausunnon terveysvaatimusten täyttymisestä taikka todistuksen uudesta ajokokeesta tai tutkinnon vastaanottajan ajonäytteen perusteella antaman lausunnon sairauden, vian tai vamman vaikutuksista ajoneuvon kuljettamiseen ja sen hallintalaitteiden käyttöön.”

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#P73

Vielä toistaiseksi voimassa olevan lain mukaan ajo-oikeuden haltijan täytyy 45-vuotiaana käydä näöntarkastuksessa. Kuorma-auton tai linja-auton ajo-oikeuden haltijan on toimitettava poliisille lääkärinlausunto, kun hän täyttää 55, 60, 65 tai 70 vuotta.

Laki tulee tältä osin hieman muuttumaan vuonna 2013:

http://www.ake.fi/AKE/Ajankohtaista/Vuoden+2009+tiedotteet/Ajokortin+voi...

Ikääntyneet kuljettajat ja ajokyky:

http://www.ppshp.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/npp/embeds/22724...

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=amh000...

Ajokortin uudistaminen iän vuoksi:

http://poliisi.fi/poliisi%5Chome.nsf/pages/B274D7E9463C9454C2256BC300446...

Saat tarkemmat tiedot tilanteestasi ja täsmällisemmät ohjeet lähimmältä poliisiasemalta.

Kommentit (0)

Vastauksesi