Asunto-oy:n vuosikokouskutsu tuli vain osakkaalle.

Asunto-oy:n vuosikokouskutsu tuli vain osakkaalle.

Asunto-oy:n vuosikokouskutsu tuli vain osakkaalle. Olisiko vuokralaisellakin oikeus mennä kokoukseen?

Vastaus

Äänivaltainen osallistuja asunto-osakeyhtiön kokouksissa on ainoastaan osakkeenomistaja tai se, jonka osakkeenomistaja valtuuttaa valtakirjalla. Asukkaalla on uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan kuitenkin oikeus osallistua ja käyttää puhevaltaa sellaisissa yhtiökokouksissa, joissa käsitellään

”1) yhtiössä noudatettavia järjestyssääntöjä;
2) yhtiön yhteisten tilojen käyttöä; taikka
3) sellaista kunnossapitoa tai uudistamista, joka vaikuttaa olennaisesti vuokralaisen tai asukkaan huoneiston taikka yhteisten tilojen käyttöön.”

Lähteet:

Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599. Finlex-tietokanta 3.3.2011
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599

Omataloyhtiö.fi WWW-sivusto 3.3.2011
http://www.omataloyhtio.fi/index.asp?s=/artikkelit/4363/osallistumisoike...

Kommentit (0)

Vastauksesi