Asunnon perukirja-arvon muuttaminen verottajalle ennen...

Asunnon perukirja-arvon muuttaminen verottajalle ennen...

Asunnon perukirja-arvon muuttaminen verottajalle ennen perintöverotusta.

Perukirjaan asuinhuoneiston käyväksi arvoksi merkitty 200.000 e. Asunto myyty kahden kuukauden kuluttua, ennen perintöverotuksen toimittamista hintaan 220.000 e ja välityspalkkiota maksettiin n. 6000 e. Jotta saisi välityspalkkion vähennettyä myyntikuluna, voiko ennen perintöverotuksen toimittamista pyytää verottajaa alentamaan asunnon perukirja-arvoa 220.000 eurosta 214.000 euroon (joka mahtuisi perukirjan liitteenä olleeseen kiinteistövälittäjän antamaan hinta-arviohaarukkaan (210.000 +/- 3%), jolloin tulisi luovutusvoitoksi 6000 e (220.000 - 214.000 e), josta saisi vähentää myyntikuluina välittäjän palkkion n.6000 e.

Miten mahdollinen muutospyyntö verottajalle tehdään?

Vastaus

Sinun kannattaa kysyä tarkempia neuvoja Verohallinnon perintö- ja lahjaverotuksen palvelunumerosta
020 697 018 tai verotoimistosta, jonne perukirja on toimitettu.
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Perinto_ja_lahjaverotus
Verotoimistojen yhteystiedot:
http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Yhteystiedot/Verotoimistot

Kommentit (0)

Vastauksesi