Aseet eivät tapa ihmiset tappavat, onko näin?

Aseet eivät tapa ihmiset tappavat, onko näin?

Vastaus
02.09.200918:24
26774
88

Ase tai aseen ammus voi olla kyllä perimmäinen syy siihen, että ihminen kuolee elimistölle aiheutuviin vammoihin. Useimmissa aseissa on kuitenkin käyttäjänä ihminen, joskin miinojen kaltaiset aseet voivat toimia ilman ihmisen suoranaista ohjausta. Tosin toki ihminen on viime kädessä toimii miinan asettajana ja sitä kautta aiheuttaa mahdollisen kuoleman. Aseiden käytöstä voi seurata myös sellaisia sivuvaikutuksia, joita ei ole tarkoitettu aiheutuvaksi. Esimerkiksi hiljattain Afganistanissa tehdyssä ilmaiskussa kuuluu kuolleen vahingossa melkoinen määrä siviilejä, joita ei olisi ollut tarkoitus vahingoittaa.

Aseiden omistamisen eduista ja haitoista on käyty monenlaista keskustelua. Tilastollisesti se, että aseiden omistajia on paljon, voi lisätä itsemurhien ja henkirikosten määrää. Näin ainakin Martin Killas esittää 18 maata koskevassa tutkimuksessaan ”Gun Ownership, Suicide and Homicide: An International Perspective”, joka löytyy osoitteesta http://www.unicri.it/wwk/publications/books/series/understanding/19_GUN_.... Toisaalta asia ei ole välttämättä näin yksioikoinen, sillä esimerkiksi Sveitsissä, jossa aseita omistetaan erittäin paljon, ampuma-aserikoksia tapahtuu suhteellisen vähän.

Edellä mainituista näkökulmista enemmän tietoa sekä muita argumentteja aseiden omistamisen puolesta ja sitä vastaan löytyy englanninkielisen Wikipedian tuliasepolitiikkaa koskevasta artikkelista osoitteesta http://en.wikipedia.org/wiki/Gun_politics#Arguments. Artikkelissa on annettu lähteinä paljon tutkimuskirjallisuutta, jonka kautta teemaan voi syventyä vielä tarkemmin.

Kommentit (0)

Vastauksesi