Arvostetaanko Venäjällä tyttölapsia? Pidetäänkö naiseutta voimavarana?

Arvostetaanko Venäjällä tyttölapsia? Pidetäänkö naiseutta voimavarana?

Vastaus

Oikeastaan Venäjää kokonaisuudessaan on vaikea survoa yhteen muottiin. Maa on valtava ja sen rajojen sisällä asuu monia kansoja, eri alueiden kulttuureissa on eroja. Kuitenkin yleisesti katsotaan, että Venäjällä sukupuolten väliset roolijaot ovat varsin konservatiiviset. Mies on perheen pää, mutta nainen kantaa päävastuun kodista ja perheestä, usein vielä ansiotyönsä lisäksi. Naisten työssäkäynti on Venäjällä yleistä, mutta elannon ansaitsijana pidetään ensisijaisesti miestä. Tasa-arvo on virallisesti hyväksytty, mutta todellinen valta yhteiskunnassa on miehillä. Politiikassa naisille ovat yleensä kuuluneet perhe- ja sosiaaliasiat.

Sukupuoliroolien perinteisyys näkyy myös naisten huolitellussa ulkonäössä; naisellisuutta korostetaan kauneudenhoidolla ja pukeutumisessa. Tämän katsotaan kuuluvan toisen (mies)osapuolen kunnioittamiseen. Toisaalta miehiltä odotetaan rooliinsa kuuluvaa huomaavaisuutta. Fyysiset ja teknistä osaamista vaativat tehtävät kuuluvat miehelle.

Avioliittoa arvostetaan Venäjällä ja Suomessa tavallinen avoliitto on harvinainen, joskin hiljalleen nuorison keskuudessa yleistymässä. Myös äitiys on arvostettua ja lapsen saaminen on naiselle perhesuhteiden näkökulmasta erittäin tärkeä asia. Kuuluisan venäläisen isoäidin, babushkan merkitys lastenhoidossa on vieläkin suuri.

Neuvostoaikana naisia tarvittiin sosialismin rakentajina siinä missä miehiäkin. Silloin luotiin myös ilmainen tarha- ja koulujärjestelmä. Lasten koulutukseen ja sivistykseen on Venäjällä perinteisesti satsattu. Toinen asia on, uskooko paikallinen nuoriso enää itse pitkäjänteisen opiskelun tuottavan tulosta, kun tarjolla voisi olla muitakin keinoja menestyä.

Millaisena voimavarana naiseutta sitten nyky-Venäjällä pidetään? Tähän on meikäläisestä näkövinkkelistä vähän vaikea vastata. Ainakin maan poliittinen johto on kiinnittänyt huomiota alhaiseen syntyvyyteen. Tätä on yritetty kohentaa erilaisin perhepoliittisin ratkaisuin, taloudellisin tuin ja kannustamalla useampien lapsien hankkimiseen. Taustalla vaikuttavat siis väestöpoliittiset syyt.

Konservatiiviset arvot ovat kaiken kaikkiaan Venäjällä nousussa. Ylen verkkouutisessa mainittiin, että tutkimuksen mukaan 30 prosenttia venäläisistä ei hyväksy naisten osallistumista politiikkaan. 39 prosenttia vastaajista ei puolestaan halua, että naiset toimivat korkeissa valtiollisissa viroissa. Luvut olivat korkeimmat 11 vuotta toistetun kyselyn ajalta.

Suhtautuminen perheväkivaltaan ei mairittele naisen asemaa. Huolestuttavalta tuntuu Venäjän parlamentissa helmikuussa 2017 allekirjoitettu laki, joka poistaa perheväkivallan rikoslaista. Tuolloin uutisoitiin myös lakiehdotusten lähestymiskiellon saamisesta ja turvataloon pääsemisestä perheväkivaltatapauksissa juuttuneen duuman käsittelyyn.

Kommentit (0)

Vastauksesi