Arvonlisävero Suomessa.

Arvonlisävero Suomessa.

Arvonlisävero Suomessa. Milloin sitä alettiin periä yrityksiltä ja oliko heti alussa laskutapa sama, eli jos alv on 20%, niin veroton hinta kerrotaan 1,20 ja saadaan verollinen hinta?

Vastaus

Arvonlisävero (ALV) on kulutusvero, joka maksetaan tavaroiden tai palveluiden toimituksen yhteydessä.
Arvonlisävero otettiin Suomessa käyttöön 1.6.1994 seuraavan vuoden alussa alkaneen EU-jäsenyyden vuoksi. Rajavalvonnasta luovuttiin sisämarkkina-alueella ja välilliset verot haluttiin yhtenäistää, ettei syntyisi kilpailuvääristymiä eri maiden välille. ALV:tä alettiin periä yrityksiltä samantien. Yritykset maksavat valtiolle arvonlisäveroa, jonka verokanta on nykyisin normaalisti 23 prosenttia ja alennettuna 9 tai 13 prosenttia.
( http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Arvonlis...(12099)

Arvonlisäverolakia on kritisoitu vaikeaselkoiseksi ja monimutkaiseksi. Allaolevasta linkistä löytyy laki kokonaisuudessaan.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931501

Katso myös wikipediasta tiivistetty yhteenveto:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Arvonlis%C3%A4vero

Ja tässä selkeät ohjeet, miten arvolisävero lasketaan. Laskutapa on edelleen sama ja juuri niin kuin ehdotatkin.

http://www.laskurit.fi/talous/arvonlisaveron-laskeminen/

Kommentit (0)

Vastauksesi