Arkkitehtina vai arkkitehtinä?

Arkkitehtina vai arkkitehtinä?

Arkkitehtina vai arkkitehtinä? Onko muuten jotain sääntöä, jonka mukaan voisi päätellä, onko pääte -na vai -nä?

Vastaus

Taivutuspäätteen valinta liittyy suomen kielelle tyypilliseen ilmiöön, vokaalisointuun. Kielessä on kaksi vokaalisarjaa, etuvokaalit ä, ö ja y ja takavokaalit a, o ja u. Suomalaisperäisissä sanoissa voi olla vain toisen sarjan vokaaleja. E ja i ovat välivokaaleja, jotka voivat esiintyä minkä tahansa vokaalin seurassa. Vokaalisointu koskee myös taivutuspäätteitä.Siksi taivutuspäätteiden vokaali vaihtuu sen mukaan, onko kyseessä etu- vai takavokaaleja sisältävä sana. Takavokaaleja sisältävän sanan taivutusvokaali on a, siis esimerkiksi malja - maljana. Etuvokaaleja sisältävien sanojen ja pelkästään välivokaaleja sisältävien sanojen taivutuspäätteen vokaali on sen sijaan ä. Kuten esimerkiksi sanoissa lehti - lehtenä ja pyörä - pyöränä. Yhdyssanojen taivutus määräytyy jälkimmäisen sanan mukaan. Siis polkupyörä - polkupyöränä. Yhdyssanoja koskeva yleissääntö pätee silloinkin, kun sanan osat ovat vierasperäisiä.

Vierasperäisten sanojen taivutusvokaaleista Kotimaisten kielten tutkimuslaitos antaa seuraavat ohjeet:

1. Jos sanassa on takavokaali a, o tai u ja sellaisen jälkeen e tai i, taivutusvokaali on a, esimerkiksi fiksatiivia, kuriositeettia.

2. Jos sanassa on a, o tai u ja sellaisen jälkeen ä tai ö, taivutusvokaali on ä. Taivutetaan siis esimerkiksi karriääriä, amatööriä.

3. Jos loppuosan vokaalina on y, käyvät taivutusvokaaleiksi sekä a että ä. Voidaan siis taivuttaa joko analyysia tai analyysiä; parfyymia tai parfyymiä. Valinta on vapaa, mutta samassa tekstissä on syytä käyttää samaa vokaalia.

Arkkitehti sisältää vokaalin a jälkeen sekä e- että i-vokaalit ja kuuluu siten ensimmäiseen ryhmään. Sanan oikea essiivimuoto on siis arkkitehtina. Sanaa taivutetaan usein väärin siksi, että sitä usein pidetään yhdyssanana. Jos tehti olisi suomen kielen sana, sen essiivimuoto olisi tehtinä.

http://www.kotus.fi/?s=1309

Kommentit (0)

Vastauksesi