aristoteleella lienee ollut käytössä käsitteet synesis ja fronesis.- millä...

aristoteleella lienee ollut käytössä käsitteet synesis ja fronesis.- millä...

aristoteleella lienee ollut käytössä käsitteet synesis ja fronesis.
- millä tavoin nämä liittyvät toisiinsa?
- mitä synesis lyhykäisesti ytimieltään on?
- onko aristoteles poiminut jostain tämän synesis -käsitteen, jalostanut sitä vai luonut itse?

Vastaus

Kumpikin käsitteistä esiintyy Aristoteleen Nikomakhoksen etiikassa. Aristoteles luokitelee ne "intellektuaalisiksi hyveiksi". Fronesis tarkoittaa suomennoksen selitysosan mukaan käytännöllistä järkeä, joka on pitkän harjaantumisen kautta tottunut löytämään kussakin tilanteessa hyvän elämän kannalta parhaan toiminnan. Synesis on käännetty sanalla "ymmärrys". Se tarkoittaa "oman eettisen toiminnan ymmärtämistä" ja toisaalta "eläytymistä toisten ihmisten tilanteisiin ja heidän toimintansa ymmärtämistä".
Lähteitä ja lisätietoa:
Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka (suom. Simo Knuuttila), Helsinki : Gaudeamus, 1989
http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_virtue
http://en.wikipedia.org/wiki/Synesis

Liddellin & Scottin sanakirjaklassikko A Greek-English Lexicon tarjoaa tietoa antiikin kreikan sanojen alkuperästä ja niiden käytöstä antiikin kirjallisuudesta. Nykyään tuo teos on myös internetin kautta saatavilla. Liddellin & Scottin mukaan Synesis-käsitettä (myös "sunesis") on käyttänyt aiemmin mm. Platon ja Euripides Oresteia-näytelmässä. Tarkempaa käsiteanalyysiä ei valitettavasti näissä puitteissa pysty tekemään.
Lähteet:
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Greek-English_Lexicon
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04....

Kommentit (0)

Vastauksesi