Antaako c-kortti riittävän pätevyyden kirjastoauton kuljettamiseen vai...

Antaako c-kortti riittävän pätevyyden kirjastoauton kuljettamiseen vai...

Antaako c-kortti riittävän pätevyyden kirjastoauton kuljettamiseen vai tarvitaanko muita kursseja? Milloin on tarvitaan c1-kortti?

Vastaus

Useimmissa kunnissa kirjastoautonkuljettaja-virkailijan kelpoisuusehtona on kirjastovirkailijan tutkinto.
Koska kirjastoautot on rekisteröity kuorma-autoiksi, niiden kuljettamiseksi tarvitaan kuorma-autokortti eli c-kortti. C1-kortti ei riitä, koska kyse on ammattimaisesta ajosta.
Tämän lisäksi tarvitaan myös lisäkoulutusta, koska edellisvuonna EU-maissa voimaan tulleilla kuljetusalan säädöksillä on siirrytty aikaan, jolloin kaikkien ammatissaan kuorma- tai linja-autoa ajavien on suoritettava tietty määrä kuljetusalan perus- ja/tai täydennyskoulutusta säilyttääkseen ajo-oikeutensa. Tämä koskee myös kirjastoautonkuljettajia. Kirjastovirkailija tai kirjastonhoitaja ei voi enää ryhtyä ajamaan kirjastoautoa suorittamalla pelkän C-kortin eli kuorma-autokortin – sen lisäksi on suoritettava vähintään 140 h laajuinen kuljettajan peruskoulutus, jos kuorma-autokortti on saatu 10. syyskuuta 2009 jälkeen. (Direktiivi 2003/59/EY). Ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta. Ammattipätevyyden voimassaoloa voidaan jatkaa viideksi vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella. Jos ammattipätevyyttä ei ole pidetty voimassa jatkokoulutuksella, kuljettaja voi saattaa ammattipätevyyden uudelleen voimaan osallistumalla jatkokoulutukseen. Jatkokoulutuksessa annetaan opetusta muun muassa turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan vahvistamiseksi.
Toistaiseksi 140 tunnin - ja 21-vuotiaille 280 tunnin - erillistä ammatillista perustutkintoa järjestävät vain harvat autokoulut. Ammattiopistoissa nuo opinnot sisältyvät yleensä laajempaan kuljetusalan tutkintoon.

Tiedonlähteet:

Vetoomus kirjastoautohenkilöstön koulutuksesta:
http://www.kirjastot.fi/fi-FI/kirjastopro/ajankohtaista/arkisto/tiedote/...

Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 16.3.2007/273:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070273

Kommentit (0)

Vastauksesi