Ampuma-aseen kuljettaminen polkupyörän selässä

Ampuma-aseen kuljettaminen polkupyörän selässä

Mitä Suomen laki sanoo ampuma-aseen kuljettamisesta kodin ja ampumaradan välillä, jos liikkuu polkupyörän selässä? Polkupyörähän ei ole lain tuntema moottoriajoneuvo. Tämä siis tilanteessa, että ampuma-aseen haltijalla ei ole autoa käytössä eikä bussiakaan kulje kodin ja ampumaradan välillä, joten tämä olisi ainoa tapa harjoittaa harrastusta.

Vastaus

Metsästyslaissa todetaan, että "Metsästysasetta tai metsästysjousta ei saa ilman luvallista tarkoitusta tai metsästysoikeuden haltijan suostumusta kuljettaa muutoin kuin lataamattomana suojuksessa sellaisella alueella, jolla henkilöllä ei ole metsästysoikeutta tai metsästyslupaa. Tämä ei kuitenkaan koske metsästysalueeseen rajoittuvaa yleistä tietä." Kysy.fi-vastaajat eivät ole lakimiehiä. Metsästykseen liittyviä kysymyksiä voi kysyä esimerkiksi Riistakeskuksesta. Palvelunumero vastaa klo 9-15. Kysymyksiä voi lähettää asiakaspalvelu@riista.fi -osoitteeseen.

Kommentit (0)

Vastauksesi