Aloin tuossa äsken miettiä sanaa "tappouhkaus".

Aloin tuossa äsken miettiä sanaa "tappouhkaus".

Aloin tuossa äsken miettiä sanaa "tappouhkaus". Tappohan on yleensä hetken mielijohteesta tehty suunnittelematon surma, joten miksei sana ole "murhauhkaus"?

Tietysti jos hetken mielijohteesta sanoo "mä tapan sut" ja sitten puukko heiluu, on kyseessä tappouhkaus, mutta oletetaan, että uhria on varoitettu etukäteen.

Vastaus
21.12.200910:50
27488
48

Kirjastoissa sähköisenä käytössä oleva ”Kielitoimiston sanakirja” kertoo, että ”tappo” merkitsee tavallisessa käytössä yksinkertaisesti ’surmaamista, tappamista’. Tavallisessa arkikielenkäytössä ei siis välttämättä tehdä eroa sen välillä, onko teko suunnitelmallinen vai pikaistuksissa tehty.

Juridiikassa sanalla on toki oma erityismerkityksensä, mutta itse asiassa myös rikoslaki määrittelee murhan erityiseksi tapon lajiksi: ”Jos tappo tehdään 1) vakaasti harkiten, 2) erityisen raa"alla tai julmalla tavalla, 3) vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen tai 4) tappamalla virkamies hänen ollessaan virkansa puolesta ylläpitämässä järjestystä tai turvallisuutta taikka virkatoimen vuoksi ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava murhasta vankeuteen elinkaudeksi.” (21 luvun 2 §).

Tappouhkauksesta lienee muutenkin vaikea sanoa, tuomittaisiinko sen toteuttaminen murhana, tappona tai kenties pelkkänä surmana. Pelkkä etukäteen varoittaminen ei ilmeisestikään tee henkirikoksesta automaattisesti murhaa, jos rikoksen ei katsota olleen ”kokonaisuutena arvostellen törkeä”. Viime kädessä murhan ja tapon rajat vetää toki tuomioistuin.

Rikoslaki löytyy kokonaisuudessaan Finlexistä osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001.

Kommentit (0)

Vastauksesi