Aloin tässä vaihdossa ollessani pohdiskelemaan, että minun on paljon helpompi...

Aloin tässä vaihdossa ollessani pohdiskelemaan, että minun on paljon helpompi...

Aloin tässä vaihdossa ollessani pohdiskelemaan, että minun on paljon helpompi ymmärtää englantia puhuvaa suomalaista kuin englantia puhuvaa esim. ranskalaista. Yleisesti ottaenkin pohjois-eurooppalaisten (ja saksalaisten) puhumaa heikompaakin englantia ymmärtää ihan hyvin, mutta varsinkin ranskalaisten ja Afrikasta kotoisin olevien puhe on ihan hirveän hankalaa. Onko se sitten heillä kuitenkin niin, että vaikka me pohjois-eurooppalaiset puhumme englantia selkeästi ilman mitään omaan kieleen liittyvää korostusta, heidän on silti vaikeaa ymmärtää meitä juuri sen korostuksen puuttumisen takia?

Vastaus

Kaikille ovat muita helpompia ne kielet, joissa on samoja piirteitä kuin ensimmäiseksi opitussa kielessä. Ihmiselle kehittyy esimerkiksi taju sen kielen äänteiden piirteistä, jota hän on kuullut syntymästä kahdeksan kuukauden ikään. Vaikeata taas on se, mikä poikkeaa äidinkielestä suuresti. Tämä pätee kaikissa tilanteissa, joissa ollaan tekemisissä vieraiden kielten kanssa.

Kuullun ymmärtämistä hankaloittavat erityisesti puheen rytmi, painojen sijainti sanoissa ja lauseessa ja myös lauseen sävelkulku. Toki äänteetkin tuottavat vaikeuksia. Jos ne ovat outoja, niitä ei välttämättä ensin edes kuule oikein.

Monissa afrikkalaisissa kielissä on paljon sellaisia piirteitä, joita eurooppalaisissa kielissä ei ole. Tuttujakin ominaisuuksia voi tosin löytyä kaukaisista kielistä. Suomen merkitystä erottava vokaalin pituus (tuli - tuuli) on alkuun hankala monille. Esimerkiksi somalialaisille maahanmuuttajille se on ollut helppo, koska heidän kielessään on sama piirre.

Puheen prosodiset piirteet: http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/fonterm/005.htm (kielitieteilijöille tarkoitettu artikkeli, josta saa käsityksen siitä, missä kuullun ymmärtämisen vaikeudet piilevät)

Hiukan siitä, mitä kielenoppijan aivoissa tapahtuu:
http://domino.utu.fi/tiedotus/tiedotukset.nsf/904adae0b23b340bc22570ea00...
http://www.turunsanomat.fi/sunnuntai/?ts=1,3:1012:0:0,4:12:0:1:2003-08-2... (artikkeli käsittelee pääasiassa puhevikoja, mutta myös kieltä yleensä)

Kommentit (0)

Vastauksesi