Alkydimaalien mahdolliset ympäristöhaitat

Alkydimaalien mahdolliset ympäristöhaitat

Öljypohjaisia alkydimaaleja on käytetty melko kauan. Kun alkydimaali poistetaan seinästä tai hilseilee itsestään, sitä joutuu ympäristöön (paitsi jos se imuroidaan). Minkä kaltaisia haittoja siitä voi olla, vai voiko? Voivatko alkydimaalin hippuset vaikuttaa mikromuovin kaltaisesti?

Vastaus
20.06.201913:45
82465
17

Miranol kertoo, että:

"Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini) ja kobolttioktoaattia SYTTYVÄÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää etyylimetyyliketoksiimia ja kobolttioktoaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion."

"Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. "

Tuo koskee nestemäistä maalia, josta liuotin tietysti haihtuu pois, mutta ei kiinteäkään maali hyväksi ympäristölle ole.

Tuosta linkistä löytyy käyttöturvallisuustiedote, jossa sanotaan (kpl 13):

"Liuotinvapaa, kovettunut maali- ja maalausjäte voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle."

Alkydi on polymeeri eli muovien sukua.

Kommentit (1)
Myös selluloosa ja tärkkelys ovat polymeerejä. Alkydimaalit lohkeavat vähän kuin hape... Myös selluloosa ja tärkkelys ovat polymeerejä. Alkydimaalit lohkeavat vähän kuin hapertuva muovi; mitä niille lopulta tapahtuu. Köpin hyvä vastaus ei ihan vielä tuonut selvyyttä asiaan.
1.7.2019 14:59 Eero Tuominen 2071

Vastauksesi