Alkoihin on saatu ensimmäiset muoviset viinipullot.

Alkoihin on saatu ensimmäiset muoviset viinipullot.

Alkoihin on saatu ensimmäiset muoviset viinipullot. Kumpi on kokonaisvaikutuksiltaan ympäristön kannalta parempi vaihtoehto, viinin ostaminen muovi- vai lasipullossa? Oletetaan, että pullot tulevat Suomeen samalta seudulta ja että molemmat viedään käytön jälkeen kierrätykseen.

Vastaus

Tiedustelimme asiaa Panimoliitosta ja saimme seuraavanlaisen vastauksen:

"Vastaus riippuu hyvin paljon tarkastelunäkökulmasta ja mm. siitä, missä viini pullotetaan. Esimerkiksi A-Pullon asiakkaat tuovat maahan viiniä bulkkitavarana ja pullottavat sen A-pulloihin vasta kotimaassa. Tästä tehtiin v. 2000 MIPS-laskelma, jonka tuloksena A-pulloihin kotimaassa pakattu viini todettiin 1,9 kertaa ekotehokkaammaksi kuin vastaava lasisessa kertapullossa maahan tuotu viini. Em. tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti kuljetusten ekotehokkuutta.

Jos taas verrataan keskenään lasisessa ja muovisessa kertapullossa maahan tuotua viiniä, on selvää, että kuljetuskulut (ja ympäristövaikutukset) ovat painon takia suuremmat lasipullolla kuin muovipullolla, jos pullot tulevat samasta paikasta. Suomen Palautuspakkaus Oy:n (Palpa) kiertomuovipullosysteemiä (KMP) on perusteltu mm. sillä, että rutattavien tyhjien KMP-pullojen (joita nuo kaksi viinipulloakin ovat) jakelun ja palautuksen logistiset kulut ovat lasia pienemmät. Keveyden ohella muovin hyvä puoli materiaalina on sen särkymättömyys. Eri asia on kuitenkin viinin laadun säilyvyys, joka on lasissa aivan omaa luokkaansa verrattuna muoviin, joka "hengittää". Viini siis hapettuu nopeammin muovipullossa kuin lasipullossa. Tästähän on viime aikoina kirjoiteltu jonkin verran myös lehdissä.

Asia on monimutkainen, sillä jopa VTT:n aikoinaan tekemiä juomapakkausten elinkaaritutkimuksia tulkittiin painottaen eri osatekijöitä ja siten saatiin joko uudelleentäytettävä lasipullo, kertamuovipullo tai Al-tölkki parhaaksi - tarkastelijasta riippuen. Eli lopputulos riippuu todellakin tarkastelutavasta ja siitä, mitä haluaa painottaa. Uskoisin, että asiaa on selvitetty Alkossa siinä yhteydessä, kun muovipullot on päätetty ottaa mukaan valikoimiin."

Alkosta emme ehtineet saada vastausta. KMP-pulloista voi puolestaan kysyä lisätietoa Palpasta.

http://www.panimoliitto.fi/panimoliitto/ymparisto
http://www.ekopullo.fi/

Kommentit (0)

Vastauksesi