Äitini velipuoli kuoli. Heillä sama isä. Kuinka perimisoikeus?

Äitini velipuoli kuoli. Heillä sama isä. Kuinka perimisoikeus?

Vastaus

Jos äitisi velipuolella on lapsia, he ovat rintaperillisiä eli perivät hänet. Jos rintaperillisiä ei ole, seuraavana perimisjärjestyksessä on henkilön aviopuoliso. Mikäli henkilö on naimaton eikä hänellä ole lapsia, perintö menee vanhemmille. Jos vanhemmat ovat kuolleet, perintö siirtyy taas vanhempien rintaperillisille eli perittävän veljille ja sisarille. Tällöin vainajan sisarpuoli voi saada heidän isälleen kuuluneen osuuden perinnöstä, jos isä ei ole enää hengissä. Sisarpuolen osuus voi siirtyä edelleen tämän lapsille, jos sisarpuoli on kuollut.

Tapauksen ratkaisu riippuu siis täysin edellä mainittujen sukulaissuhteiden olemassaolosta. Niitä tuntematta ei perimisestä voi sanoa oikein mitään varmaa. Tämä vastauskin on ihan vain maallikkotietämyksen pohjalta laadittu, koska meillä iGS-vastaajilla ei ole juridista pätevyyttä. Varminta olisi kääntyä laintulkinnan ammattilaisen puoleen.

Lisää tietoa aiheesta voi lukea osoitteesta http://www.sijoittajapalvelin.net/pdf/Perintooikeutta.doc löytyvästä teoksesta ”Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2008”. Aulis Aarnion, Urpo Kankaan ja Pertti Purosen ”Perunkirjoitusopas” (6., uudistettu painos; Lakimiesliiton kustannus, 2000) sisältää myös selostusta perinnönjaosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Perintökaaren varsinainen lakiteksti löytyy osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040.

Kommentit (0)

Vastauksesi