Äitini halusi tulla poltetuksi ja sirotelluksi muistolehtoon.

Äitini halusi tulla poltetuksi ja sirotelluksi muistolehtoon.

Äitini halusi tulla poltetuksi ja sirotelluksi muistolehtoon. Tyrmistykseni oli suuri, kun kuulin etteivät omaiset saa olla mukana tuhkan laskemisessa, vaan se tapahtuu salaa,ettei tarkkaa paikkaa tiedetä. Olisimme halunneet itse kaataa äitimme tuhkan maahan ja pitää pienen muistohetken. Mitään muistolaattaa äitini ei halunnut. Miten tässä pitäisi toimia? Olemme ymmällämme. Voiko veljeni lähettää äitimme tuhkan postitse minulle, joka vien sen kirkon vahtimestarille?

Vastaus

Koska kysymykseesi oli vaikea löytää yksiselitteistä vastausta, lähetin sen Helsingin Hautauspalveluun, josta sain seuraavan vastauksen:

”On totta että on joitakin muistolehtoja, joihin tuhkan sirottelee vain vahtimestari. Mutta valittavana on myös lehtoja, joissa vahtimestarin mukaankin pääsee. Tuhkan voi siis haudata uurnassa, sirotella lehtoon tai mereen.
Tuhkan voi toki lähettää. Tällöin olisi hyvä kertoa postissa, mitä paketti sisältää. Kirjattuna paketin perille tulo on varmempaa. Lentorahtina Suomeen on tullut uurnia muualta maailmasta tänne haudattavaksi. Joka tapauksessa krematorioon on tuhkaa noudettaessa aina ilmoitettava, minne sen hautaa.”

Vastausta etsiessäni kävin useiden seurakuntien sivuilla ja näyttää siltä että käytännöt tuhkan sirottelussa vaihtelevat eri paikkakunnilla.

Hautaustoimilain 6.6.2003/457 pykälät 18 – 20 käsittelevät tuhkan luovuttamista, hautaamista ja tuhkauksen ja tuhkan sijoittamisen rekisteröimistä.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030457?search%5Btype%5D=pik...

Tässä esimerkkinä Helsingin Seurakuntien tuhkauksesta antamat ohjeet.
http://www.helsinginseurakuntayhtyma.fi/?Deptid=5143

Kommentit (0)

Vastauksesi