aikuisen ihmisen näkökyvyn muuttumisesta iän mukana pahempaan suuntaan

aikuisen ihmisen näkökyvyn muuttumisesta iän mukana pahempaan suuntaan

Hyvät valesilmälääkärit Miten pitkään elämänsä aikana aikuisen täysi-ikäisen ihmisen näkökyky voi muuttua, ellei puhuta ikänäöstä eli siitä, että tarvitsee lukulasit, huonompaan suuntaan, kuten: - linäköisyys (ei näe kunnolla kauas) - kaukonäköisyys, lienee edellistä harvinaisempi (tarvitsee jo nuorena lukulasit) - haja-/taittoisuus eli taittovika, ilmeisesti yleensä yhdistettynä jompaan kumpaan edelliseen. Voiko silmälasien miinua- tai plusmerkkisyys kasvaa vaikka koko iän ajan? tai mihin ikävuoteen asti. = Kuten jos sellainen teoreettinen ennuste olisi este jollekin koulutusalalle esimerkiksi, vaikka parhaillaan ei olisi este. Jos esteellä siis on mahdollista teoretisoida ja se estää jonkun opiskelupaikan saamisen. (= Ellei se olisi vain oppilaitoksen tekosyy, joka olisi toinen asiakokonaisuus.)

Vastaus

Kysyin asiaa optikolta ja hän kertoi näkökyvyn heikkenemisestä seuraavasti:

"Näkemisen erot johtuvat perimästä ja silmien taittovoimasta, jotka vaihtelevat erittäin runsaasti yksilöiden välillä. Ihmisen näkökyky vaihtelee tai huonontuu muutaman vuoden välein kasvuiässä, erityisesti likinäköisillä, mutta tasoittuu aikuisuuden kynnyksellä, kun kasvaminenkin rauhottuu.
Näkö alkaa muuttumaan uudestaan noin 45-vuotiaana mitä todennäköisimmin aikuisnäön vaikutuksesta. Lukeminen vaikeutuu silmän mykiön heikentyneestä tarkennuskyvystä ja mykiötä liikuttavien lihasten heikkenemisestä. Tällöin valon lisääminen ei enää auta merkittävästi lukiessa ja muussa lähityöskentelyssä. Aikuisnäköisen tulisi käydä tarkistuttamassa näköään muutaman vuoden välein, koska lähinäkö heikkenee entisestään usean vuoden ajan. Näkökyky voi muuttua läpi elämän.
Vanheneminen itsessään aiheuttaa muutoksia silmissä(kuten aikuisnäkö). Mykiön samentuminen eli kaihin muodostuminen on yksi näistä muutoksista. Silmänpohjien muutokset näkyvät monesti myös näkökyvyssä. Näkökyky voi heikentyä eri silmäsairauksien aiheuttamista muutoksista, ja näitä voi olla muun muassa näkökenttäpuutokset, värien ja viivojen vääristymät, salamointi ja sahalaita näkökentässä. Näkökyvyn äkillinen huonontuminen pitäisi aina huomioida käymällä optikolla tai suoraan silmälääkärillä."

 

Kommentit (0)

Vastauksesi