Ahvenanmaa

Ahvenanmaa

Onko se mannersuomelle rahareikä vai pärjäävätkö omillaan?

Vastaus

Valtion talousarvion kautta Ahvenanmaan maakunnalle tehdään seuravia määrärahasiirtoja: ovat tasoitusmaksu, verohyvitys, mahdollinen ylimääräinen määräraha sekä tilannekohtaisesti maksettava erityinen avustus. Viimeksi mainittua ei ole jouduttu käyttämään. Valtiovarainministeriön sivuilta löytyvä selvitys Ahvenanmaan maakunnan ja valtion välisistä rahavirroista kertoo tarkemmin näistä rahansiirroista. Se sisältää myös kaikkia maakuntia koskevan taulukon alueellistettujen tulojen ja menojen erotuksista asukasmäärään suhteutettuna (2012). Silloin Ahvenanmaa oli menojen suhteen kärjessä, Kainuu kakkosena ja Keski-Suomen maakunta kolmantena. Valtiolle koitui laskennallisesti menoa kaikista maakunnista paitsi Uudestamaasta, josta valtion budjetin tulot olivat menoja suuremmat.

Wikipedia toteaa, että Ahvenanmaan ja Suomen valtion välisiä verotulojen siirtoja on selvitetty monta kertaa. 1990-luvun selvityksissä todettiin eri suuntiin kulkevien rahavirtojen olleen suunnilleen saman suuruisia, vuonna 2004 taas Ahvenanmaa oli nettohyötyjä.

Muista Suomen maakunnista Ahvenanmaa poikkeaa itsehallintostatuksensa vuoksi. Se edellyttää tiettyjä hallintokustannuksia ja velvoitteita, joita ei ole muilla maakunnilla. Osin sen vuoksi Ahvenanmaan taloudellista asemaa on vaikeampi verrata suoraan muihin maakuntiin. Ahvenanmaa on toivonut verotusoikeuden siirtämistä maakunnalle itselleen, jolloin Ahvenanmaa kykenisi kustantamaan menonsa paremmin omilla verotuloillaan.

Kommentit (1)
Myös melkein koko muu Suomi on pääkaupunkiseudulle vain rahareikä.
17.7.2017 22:29 Matti Rantanen 1538

Vastauksesi