Adolf Hitlerin ja Josif Stalinin kielitaito? Entäs koulutustaso/arvosanat...

Adolf Hitlerin ja Josif Stalinin kielitaito? Entäs koulutustaso/arvosanat...

2 vastausta

JOSIF STALIN (1879-1953) kävi vuosina 1888-1893 Gorin hengellistä koulua, jossa hän menestyi erittäin hyvin. Koulu oli periaatteessa 'paremman väen' oppilaitos ja lukukausimaksujen maksaminen vaati hänen äidiltään, joka oli käytännössä yksinhuoltaja, suuria ponnistuksia. Epäselvää on, mitä kieliä koulussa opetettiin. Koulun opetuskieli kuitenkin oli venäjä, eikä Stalinin äidinkielen, georgian, käyttöä oikeastaan lainkaan hyväksytty. Viimeistään täällä Stalin oppi venäjän kielen, tiettävästi hänen ääntämyksessään kuitenkin pysyi aina georgialainen painotus. Opintojaan hän saattoi jatkaa Tbilisin/Tiflisin pappisseminaarissa 1.5.1894-29.5.1899. Tämäkin koulu oli venäjänkielinen ja suhtautui georgian kieleen vihamielisesti. Georgian ortodoksinen kirkko, joka oli tuolloin menettänyt itsenäisyytensä ja oli Moskovan patriarkan (eli Venäjän kirkon) alaisuudessa, oli jumalanpalveluksissaan joutunut ottamaan käyttöön kirkkoslaavin kielen, jota siis varmasti opetettiin seminaarilaisille. Pappisseminaari lienee ollut korkeimpia opinahjoja silloisessa Georgiassa, joten Stalin oli pääsemässä sivistyneistön piiriin. Opetettiinko siellä myös muita, lähinnä länsieurooppalaisia kieliä, ei tiedossani ole. Jos on opetettu, pitäisin melko todennäköisenä, ettei hänellä ollut niissä mainittavaa taitoa vaikka hän puolueen asioissa myöhemmin ennen vallankumousta käväisikin ainakin Ruotsissa, Ranskassa, Englannissa ja Itävallassa. Huomattava kuitenkin on, että Stalinilla oli monenkielisiä koulutovereita, joten on mahdollista että hän on ainakin jossain määrin osannut muita Kaukasuksen alueen paikallisia kieliä. Pappisseminaarista Stalin erotettiin koska hän oli jo omaksunut sosialistiset ja vallankumoukselliset aatteet. Myöhemmin hän mielellään toi ilmi olevansa jatkuva itseopiskelija ja hänen kotikirjastossaan todella onkin paljon luettuja, alleviivattuja ja reunamerkinnöin kommentoituja teoksia. Stalin oli musikaalisesti lahjakas ja ainakin nuorena miehenä hän kirjoitteli runoja, joita julkaistiinkin joissakin painetuissa georgiankielisissä kokoelmateoksissa.

Montefiore, Simon Sebag
Nuori Stalin. - WSOY, 2008.

Deutscher, Isaac
Stalin : poliittinen elämäkerta. - WSOY, 1978.

Radzinski, Edvard
Stalin. - WSOY, 1996.

ADOLF HITLER (1889-1945) kävi kansakoulua useimmilla paikkakunnilla v. 1895-1900 ja reaalikoulua vuosina 1900-1905. Itävaltalainen reaalikoulu oli tuohon aikaan 7-vuotinen ja sen opetusohjelmassa painottuivat uudet kielet, matemaattis-luonnontieteelliset ja käytännöllisetkin aineet kun taas perinnäisissä lukioissa harrastettiin humanistisia aineita ja klassisia kieliä. Sinänsä reaalikoulun kurssin suorittaminen olisi mahdollistanut korkeakouluopintojenkin aloittamisen. Hitlerin menestyi kansakouluissa - perheen muuttojen myötä niitä oli useitakin - mutta reaalikoulussa hänen opiskelumotiivinsa näyttää olleen huono, mikä ilmeni huonohkon menestyksen ohella myöskin opettajien uppiniskaiseksi kokemana käyttäytymisenä. Todennäköisesti hän koki joutuneensa tälle uralle isänsä pakottamana. Huonojen arvosanojen vuoksi hänen oli vaihdettava myös toisen paikkakunnan reaalikouluun ja asuttava alivuokralaisena. Lopuksi hän luokalle jäämisen ja useiden ehtolaissuoritusten jälkeen saavutti v. 1905 sellaisen muodollisen tason, että hän olisi voinut jatkaa reaalikoulun yläasteella tai siirtyä tekniseen kouluun. Tosin siihenastiset saavutukset eivät olisi luvanneet menestyksekästä jatkoa. Syyskuussa 1905 hän onnistui ylipuhumaan äitinsä, todennäköisesti sairaaksikin tekeytymällä, sallimaan koulun lopettamisen. Hitlerin isä oli kuollut v. 1903. Reaalikoulussa Hitler joutui opiskelemaan ainakin seuraavia aineita: äidinkieli, matematiikka, liikunta, kuvaamataito, maantieto, historia, geometria, pikakirjoitus, kemia, uskonto ja vieraana kielenä ranska. Parhaita aineita olivat liikunta ja kuvaamataito sekä historia. Hitlerin taiteellinen lahjakkuus ja kiinnostus olivat ilmeisiä. Vuonna 1907 hän pyrki Wienin Taideakatemiaan yhtenä pääsykokeeseen hyväksytystä 113 mutta ei päässyt valitun 28 joukkoon. Akatemian rehtori arveli, että hänen lahjakkuutensa viittasi enemmänkin arkkitehtuuriin. Tämänsuuntaiset opiskelusuunnitelmat eivät toteutuneet koskaan. Hitlerin Wienin-vuosista 1907-1914 tiedämme, että hän lueskeli paljon ja oli ahkera klassisen musiikin kuuntelija.

Kershaw, Ian
Hitler : 1889-1936 : Hubris. - Penguin, 1999.

Kirjasta on lyhennetty suomennos

Kershaw, Ian
Hitler. - Otava, 2009.

Itävaltalaisesta reaalikoulusta
http://de.wikipedia.org/wiki/Realschule#.C3.96sterreich

Kommentit (0)
13.02.201716:04
29893
167

Saksalainen historioitsija Werner Maser käsitteli teoksessaan Adolf Hitlerin kielitaitoa. Hänen mukaansa Hitler opiskeli ranskan kieltä eri reaalikouluissa Itävallassa viiden vuoden aikana viisi tuntia viikossa. Edelleen Maserin kirja mainitsee, että Hitler oli opetellut jonkin verran englannin kieltä. Tästä huolimatta Hitler turvautui tulkkiin, kun hän tapasi ulkomaalaisia henkilöitä. Paul Schmidt toimi hänen tulkkinaan.

 

Werner Maser, Hitler - elämä ja teot. Kirjayhtymä, Helsinki 1974, sivu 193.

John Toland, Hitler, Wordswoth Editions Limited 1997, sivu 368.

Kommentit (0)

Vastauksesi