AdBlue ja kanto urean ero?

AdBlue ja kanto urean ero?

Onko diesel moottoreiden pakokaasujen puhdistukseen käytettetty urea neste (adblue) samaa ainetta kuin, havupuumetsisä kesäaikaisissa hakkuissa kantokäsittelyyn käytettävä neste (kanto urea)?

Vastaus

AdBlue on tarkoitettu ajoneuvokäyttöön ja sen käyttö kantokäsittelyssä on lainvastaista. Lannoiteureaa ei liioin saa käyttää kantokäsittelyyn.

Kantokäsittelyyn hyväksytyt ureavalmisteet löytyvät Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä
https://www.kemidigi.fi/kasvinsuojeluainerekisteri/haku

Suomessa saa ostaa ja käyttää ainoastaan Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä löytyviä kasvisuojeluainevalmisteita. Myyntipäällystä, sen rajoituksia ja siinä olevaa käyttöohjetta on ehdottomasti noudatettava valmisteita käytettäessä. Myös metsäsertifioinnin vaatimukset on otettava huomioon kantokäsittelyä tehtäessä. 

Ammattikäyttäjiltä ja ammattikäyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita käyttäviltä ja ostavilta vaaditaan kasvinsuojelututkinto. Tutkintovaade koskee myös kantokäsittelyä urealla. Tällä kaikella suojellaan ihmisiä ja ympäristöä. Lisää tietoa kasvinsuojeluaineista löytyy Tukesin sivuilta:
https://tukes.fi/kemikaalit/kasvinsuojeluaineet#30c979f7

Tukes vastaa mielellään kasvinsuojeluaineisiin ja muihin Tukesin toimialoihin liittyviin kysymyksiin. Yhteydenottokanavana voi käyttää Tukesin kysymys-vastaus -järjestelmää: 
https://tukes.fi/asiointi/kysy-tai-anna-palautetta

(Alkuperäistä vastausta muokattu 5.8.2021)

Kommentit (0)

Vastauksesi