Äänestyspaikoilla näkee useimmiten vanerisia vaaliuurnia. Kuka vaaliuurnat on...

Äänestyspaikoilla näkee useimmiten vanerisia vaaliuurnia. Kuka vaaliuurnat on...

Äänestyspaikoilla näkee useimmiten vanerisia vaaliuurnia. Kuka vaaliuurnat on suunnitellut? Onko vaaliuurnille asetettu tiettyjä vaatimuksia? Onko Suomessa käytössä olevat uurnat keskenään samanlaisia vai vaihteleeko uurnatyyppi esim. kaupungeittain?

Vastaus

Oikeusministeriöstä kerrottiin seuraavaa:

"Vaaliuurnat valmistetaan oikeusministeriön toimeksiannosta ja kustannuksella vankilassa, suunnittelija ei ole tiedossa.

Uurnat ovat nykyisin puusta ja vanerista tehtyjä. Oikeusministeriö toimittaa tarvittaessa maksutta uusia vaaliuurnia kunnille esimerkiksi rikkoutuneiden tilalle.

Uurnan on turvattava vaalisalaisuus. Ensimmäisiin vuoden 1907 eduskuntavaaleihin Senaatista Kuvernöörin kautta lähetettiin vaaliuurna kullekin vaalilautakunnalle. Silloin uurnat olivat tehtailija G.W. Sohlbergin galvanoidusta pellistä valmistamia ja niihin mahtui runsaat 2000 sen aikaista suurikokoista, lakanamallista äänestyslippua. Tällaisia uurnia saattaa olla vielä joillakin äänestyspaikoilla käytössä. Uurnat olivat silloin ja ovat edelleen lukittavia, vaikka lukitsemisen merkitys yksipäiväisiin vaaleihin siirtymisen jälkeen on vähentynyt.

Koska oikeusministeriö valmistaa uurnat, kuntakohtaisia eroja ei ole, poikkeuksena kuitenkin vielä käytettävät eräät em. vanhanmalliset uurnat."

Kommentit (0)

Vastauksesi