7. Mihin kohtaan tuloslaskelmassa tai taseessa merkitään seuraavat...

7. Mihin kohtaan tuloslaskelmassa tai taseessa merkitään seuraavat...

7. Mihin kohtaan tuloslaskelmassa tai taseessa merkitään seuraavat erät:
a. Kertynyt poistoero
b. Poistoeron lisäys
c. Henkilöstön koulutusmenot
d. Ostolaskusta maksettu viivästyskorko
e. Taloushallinnon atk-järjestelmän hankintameno

Vastaus

Vastauksia kirjauksiin kannattaa lähteä hakemaan Kirjanpitolautakunnan yleisohjeista, lausunnoista ja poikkeusluvista http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/Yleisohjesuomi?openView

Ohessa poimintoja Kirjanpitolautakunnan sivuilta:

a.
"Kokonaispoistojen ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus esitetään taseen vastattavaa-puolella `Tilinpäätössiirtojen kertymä´ -ryhmän ensimmäisessä kohdassa `Poistoero´"
Lähde: Kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa suunnitelman mukaisista poistoista (27.9.1999) http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/all/0EAA087806EAECF4C225680000...

b.
Tuloslaskelma
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Lähde: Tuloslaskelmien ja taseiden esittäminen
http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/all/ECD13EA878482B8BC22567DA00...

c.
Vapaaehtoiset henkilöstömenot, kuten henkilöstön koulutus-, virkistys- ja harrastustoiminnan kulut, sisällytetään erään Liiketoiminnan muut kulut
Lähde: Kirjanpitolautakunnan yleisohje rahoituslaskelman laatimisesta 30.1.2007
http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/all/C317758065730280C22573D600...

d.
Hankintamenoon ei saa kuitenkaan sisällyttää ostovelkojen viivästyskorkoja, koska ne eivät ole aiheutuneet hyödykkeen valmistamisen rahoittamisesta vaan sovitun maksuajan ylittämisestä.
Lähde: Kiinteiden menojen lukeminen hyödykkeen hankintamenoon.
http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/all/398D5822AF7FFBBEC225711500...

Ilmeisesti viivästyskorot esitetään tuloslaskelman kohdassa Muut tuotot ja kulut
http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/huuhaa/C632CA59436841CCC22567F...

Kohtaan e. kannattaa hakea vastausta lausunnosta: Atk-ohjelmistomenojen kirjaamisesta
http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/717602942eb71ebdc22570210049e0...

Kommentit (0)

Vastauksesi