55 v ikäraja

55 v ikäraja

Taloissa, joiden asuntoja ilmoitellaan "senioriasuntoina", olipa niissä lisäpalveluja tai ei, on yleisesti asukkaiden alaikärajana 55 vuotta. Tuleeko tuo 55 vuoden raja joistakin säädöksistä? Tuoko se ehkä rakennuttajalle joitakin lisäetuja? Se on tuskin millään alalla eläköitymisikä, vaikka näitä asuntoja ilmeisesti pidetään eläkeläistaloina.

Vastaus

Senioritalot mielletään joskus palvelutalojen kaltaisiksi paikoiksi, joissa tarjotaan asumisen lisäksi myös hoitoa ja huolenpitoa. Palvelutaloista poiketen ne on kuitenkin tarkoitettu itsenäisesti asuville, aktiivisille ihmisille. Senioritalot voivat olla voivat olla omistus-, asumisoikeus- tai vuokrataloja. Ikäraja asunnon haltijalle on useimmiten vähintään 55 vuotta, mutta nuorempiakin perheenjäseniä saa asunnossa asua. Joissakin taloissa ikäraja saattaa olla 60 tai jopa 65 vuotta. Esteettömään liikkumiseen on kiinnitetty normaalia enemmän huomiota, joskus myös varusteluun. Taloissa voi olla erilaisia palveluja, harrastekerhoja ja yhteisiä tiloja.

Sinällään senioritalolle ei ole tarkkaa määritelmää eikä laki säätele niitä. Tuo 55 vuotta lienee katsottu iäksi, jolloin asunnon ostaja alkaa jo miettiä asumisen helppoutta tulevina vuosina. Senioritalon ideaa on myös kritisoitu: epäillään, että asumismuoto on osin vain rakennuttajien tapa rahastaa hieman lisää asuinneliöistä, markkinointikikka. Mutta jos joku ikääntyvä kokee hyötyvänsä näistä asumismuodon erityispiirteistä ja viihtyy, niin silloin valinta sopii hänelle.

Kommentit (0)

Vastauksesi