(30.11.2012) "Tuoksuu hyvälle" vai "Tuoksuu hyvältä"?Suomen kieliopin mukaan...

(30.11.2012) "Tuoksuu hyvälle" vai "Tuoksuu hyvältä"?Suomen kieliopin mukaan...

(30.11.2012) "Tuoksuu hyvälle" vai "Tuoksuu hyvältä"?
Suomen kieliopin mukaan kumpikin muoto on oikein. Intransitiiviset vaikutelma- ja aistivaikutelmaverbit, kuten "maistua", "haista", "näyttää", "tuntua", "tuoksua" ja "vaikuttaa", saavat havaittua ominaisuutta ilmaisevan ablatiivi- tai allatiivisijaisen adverbiaalitäydennyksen.
Lähteet:
http://scripta.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=979
http://scripta.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=488
Copyright © Helsingin kaupunginkirjasto

KYSYMYS: Millä perusteella iGS on päätynyt käyttämään "oikein/väärin"-vastausten lähteenä teosta, joka on suunnattu toisiin tarkoituksiin eikä sisällä ohjeita?
http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php?s=johdanto1

Vastaus

Vastaaja on käyttänyt lähteenä Ison suomen kieliopin (WSOY, 2004) verkkoversiota, joka ilmestyi vuonna 2008, ja halunnut kaiketikin käyttää lähteenä mahdollisimman asiantuntevaa tahoa.

Kysyjälle kerrotaan, että ns. vaikutelmaverbien (maistua, tuntua, tuoksua, näyttää jne..) yhteydessä predikatiiviadverbiaalin sijamuotoina kumpikin muoto (hyvälle, hyvältä) on oikein. Tämä lienee riittävä ohje.

Vastaavanlaisissa tapauksissa ohje löytyy usein helposti myös selittävästä sanakirjasta, esimerkiksi Nykysuomen sanakirjasta. Ohjeita löytyy myös Kotimaisten kielten keskuksen sivustolta (ks. linkki alla).

Nykysuomen sanakirja (WSOY, 1996)
http://www.kotus.fi/

Kommentit (0)

Vastauksesi