20 % uusista autoista sähkökäyttöisiä Suomessa 2020?

20 % uusista autoista sähkökäyttöisiä Suomessa 2020?

Joskus kymmenkunta vuotta sitten radiolähetyksessä visioitiin, että vuonna 2020 yksi viideosa kaikista Suomessa myytävistä uusista autoista voisi olla täyssähköisiä (ei mitään hybridiautoja)? Näyttääkö todennäköiseltä, että tilanne todella voisi olla tämä parin vuoden kuluttua? Samaan hengenvetoon voisin kysyä, harkitaanko hiilineutraaliin tulevaisuuteen pyrkivään Suomeen mahdollisesti täyskieltoa polttomoottoriautoille tulevina vuosikymmeninä?

Vastaus

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi vuonna 2011 selvityksen Sähköautojen tulevaisuus Suomessa. Siinä tarkasteltiin sähköautoja osana suomalaista liikennejärjestelmää, ilmastopolitiikkaa ja liikennepolitiikkaa. Selvityksessä arveltiin, ettei sähköautoista vielä vuoden 2020 energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen olisi apua. Suomen sähköautokanta vuonna 2020 voisi alimmillaan olla noin 11.000 ja ylimmillään noin 140.000, todennäköisimmin noin 35.000 kappaletta, mikä tarkoittaisi n. 1,5 % osuutta kannasta.

Aikaisemmassa, Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2009 “Sähköajoneuvot Suomessa” työryhmän mietinnössä tavoitteeksi Suomen osalta asetettiin, että vuonna 2020 25 % myytävistä henkilöautoista on verkosta ladattavia, ja näistä 40 % (eli 10 % kaikista) on täyssähköautoja. Mietinnössä esitettiin erilaisia skenaarioita Suomen henkilöajoneuvoliikenteen sähköistymisestä. 25 %:n osuutta pidettiin ehdottomana maksimiskenaariona. Olisikohan radiossa siteerattu aikoinaan osia tästä mietinnöstä?

Sähköautojen suosio kasvaa Suomessa. Meillä hankitaan kuitenkin enemmän hybridejä. Kun uusien täyssähköautojen ensirekisteröintimäärä viime vuonnakin oli vain 502 kpl, ei parin seuraavan vuoden kuluessa mitenkään päästäne viidesosaan koko maan automyynnistä.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaan maailman päästöjen ja päästöjä sitovien hiilinielujen pitäisi olla tasapainossa vuosisadan jälkipuoliskollla. Suomessa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on ehdottanut tavoitteeksi saada Suomesta hiilineutraali yhteiskunta jo vuonna 2045. Se tarkoittaisi, että Suomi vähentäisi ihmistoiminnan päästöjä eri sektoreilla niin paljon, että metsien nielu sitoisi hiiltä yhtä paljon kuin ihmistoiminta päästää. Ylen uutisen mukaan polttoaineiden tulisi tällöin vaihtua yhä enemmän biopolttoaineiksi ja lopulta vuonna 2045 fossiiliset liikennepolttoaineet kielletään kokonaan. Toinen vaihtoehto olisi liikenteen päästöjen poistaminen teknologian kehityksen avulla, erityisesti siirtymällä sähköautoihin. Siltä osin kun liikennettä ei voida sähköistää, siirrytään 100-prosenttisesti uusiutuviin biopolttoaineisiin. Kolmas mahdollinen tie edellyttäisi väestön keskittymistä kaupunkeihin ja tieliikenteen, erityisesti yksityisautoilun vähentymistä. Joukkoliikennettä ja logistiikkaa tehostettaisiin.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi