1.mihin virkamiehen virkavastuu perustuu?2.rikosoikeudellisen ja...

1.mihin virkamiehen virkavastuu perustuu?2.rikosoikeudellisen ja...

1.mihin virkamiehen virkavastuu perustuu?
2.rikosoikeudellisen ja vahingonkorvausoikeudellisen virkavastuun sisältö....

Vastaus

Virkamiehen virkavastuu perustuu hänen virka-asemaansa ja hänellä on vastuu virkatoimistaan, jotka hänelle kuuluvat virka-aseman perusteella.

Virkamieslain 4 luvussa määritellään Viranomaisen ja virkamiehen yleiset velvollisuudet:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940750

Virkatoimien on oltava lainmukaisia. Jos virkamies menettelee lainvastaisesti tai laiminlyö virkavelvollisuutensa, hän joutuu siitä vastuuseen. Tällöin seuraamukset voivat olla rikosoikeudellinen vastuu, kurinpidollinen vastuu tai vahingonkorvausvelvollisuus.

Vain virkamies voi syyllistyä virkarikokseen ja joutua rikosoikeudelliseen virkavastuuseen. Virkarikoksia ovat esim. lahjuksen ottaminen, törkeä lahjuksen ottaminen, virkasalaisuuden rikkominen, virka-aseman väärinkäyttäminen ja virkavelvollisuuden rikkominen. Rangaistukset vaihtelevat varoituksesta sakkoon, vankeusrangaistukseen ja viralta panoon rikkomuksen vakavuuden mukaan.

Asiasta on säädetty Rikoslain 40 luvussa Virkarikoksista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

Virkavastuuseen liittyy vahingonkorvausvelvollisuus, josta on säädetty erikseen Vahingonkorvauslain 4 luvussa Työntekijän ja virkamiehen korvausvastuu:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1974/19740412

Muita lähteitä:
http://www.nettilaki.com/a/virkamiehen-virkavastuu

http://www.nettilaki.com/a/rikosoikeudellinen-virkavastuu

Kommentit (0)

Vastauksesi