12.3 julkaistussa vastauksessa annoitte lukuvinkkejä vapaussota-aiheisista...

12.3 julkaistussa vastauksessa annoitte lukuvinkkejä vapaussota-aiheisista...

12.3 julkaistussa vastauksessa annoitte lukuvinkkejä vapaussota-aiheisista kirjoista kysyneelle. Listassa ensimmäisenä olleen Suomen vapaussota- kirja-sarjan peräkaneetiksi vastaaja oli liittänyt: ("virallinen sotahistoria"). Kuuluuko tällainen kannanotto , sellaiseksi sen koin, faktatietoa jakamaan pyrkivän palvelunne toimintaperiaatteisiin?

Vastaus

Luonnehdinta 'virallinen' oli peräisin vastauksessa mainitun teoksen

Suomen vapaussota 1918 : kartasto ja tutkimusopas / toimittaneet Juhana Aunesluoma ja Martti Häikiö. - WSOY, 1995

kommentoidusta kirjallisuusluettelosta (s. 122).

Tämän teossarjan yhteydessä sanaa on käyttänyt myös Päiviö Tommila (alla mainittu teos s. 182), eikä hän liene ollut edes tavan aloittaja.

'Suomen vapaussota vuonna 1918' -kirjasarjan valmistelu sai alkunsa itsensä valkoisen ylipäällikön toimesta. Kenraali Mannerheim nimittäin asetti heti sodan jälkeen komitean, jonka tehtäväksi tuli koota yhteen sodanaikaiset asiakirjat ja laatia asiallinen kuvaus tapahtumien kulusta. Paitsi alkuperäisiä sodan aikana syntyneitä dokumentteja komitea keräsi myös järjestelmällisesti paikallista muistitietoa seurakuntien, nimismiesten ja suojeluskuntien välityksellä. Tämä materiaali oli tavallaan myöhemmän sota-arkiston alku. Tiettyä virallisjulkaisun luonnetta sarjalle annettiin myös siten, että sen osille ei ilmoitettu varsinaisia kirjoittajia. Tommila arvelee, että tekstin viimeistelijänä oli toimikunnan sihteeri Kaarle Soikkeli.
'Virallisen sotahistorian' tavoitteena oli epäilemättä antaa tuoreeltaan "oikea" kuvaus tapahtumista. Kirjasarja painotti ylipäällikön, vanhemman polven upseereiden ja suojeluskuntien keskeistä roolia, kun vastauksessa toisena mainittu yksityisestä aloitteesta syntynyt Gummeruksen kustantama kahdeksanosainen sarja puolestaan pyrki korostamaan jääkäreiden osuutta.

Sana 'virallinen' ei tässä yhteydessä sisällä mitään arviota kuvauksen totuudenmukaisuudesta, vaan viittaa kirjasarjan alkuperään.

Suomen historiankirjoitus : tutkimuksen historia / Päiviö Tommila. - WSOY, 1989.

Kommentit (0)

Vastauksesi