12-vuotiaan palkintorahojen hallinnasta

12-vuotiaan palkintorahojen hallinnasta

USA:ssa 12-vuotias Darci Lynne voitti juuri America's Got Talent kilpailussa miljoona dollaria. Jos vastaavaa tapahtuisi Suomessa, olisiko 12-vuotias henkilö palkintorahojen täysivaltainen haltija ilman, että hänen vanhemmillaan olisi mitään laillista sananvaltaa rahojen käytöstä?

Vastaus

Suomessa alaikäisten omaisuuden hoitoa määrittää holhoustoimilaki. Lain mukaan alle 18-vuotiaat ovat vajaavaltaisia, eivätkä siksi voi itse määrätä omaisuudestaan tai tehdä tärkeitä sopimuksia tai muita oikeustoimia. 15 vuotta täyttänyt voi kuitenkin hallita tuloa, jonka hän on itse työllään ansainnut. Alaikäisen omaisuudesta vastaa edunvalvoja, joka Suomessa on käytännössä hänen huoltajansa.

Edunvalvojan toimintaa Suomessa valvoo holhousviranomainen eli käytännössä maistraatti. Edunvalvojan on selvitettävä maistraatille alaikäisen taloutta koskevat toimet ja määrätyissä tapauksissa pyydettävä maistraatilta lupa joihinkin oikeustoimiin. Holhoustoimilain mukaan edunvalvojan on pidettävä huolta alaikäisen omaisuudesta ja oikeuksista sekä muutenkin edistettävä hänen parastaan. Alaikäisen lapsen varoja voi käyttää lapsen omiin tarpeisiin ja hänen omaksi hyödykseen. Lisäksi varoista on pidettävä huolta niin, että niiden arvo säilyy ja niille saadaan kohtuullinen tuotto.

Kommentit (0)

Vastauksesi