12 laudaturia

12 laudaturia

Eräs tämän vuoden yo-kokelas kirjoitti 12 laudaturia. Mistä aineista ne tulivat? Miten yo-kirjoitukset ovat muuttuneet sitten vuoden 1986 jälkeen, jolloin kirjoitin iltalukiosta ja oli mahdollista saada vain 6 laudaturia? Miten on kehittynyt kirjoitusten arvosanojen antaminen kirjoitusten alkuajoista nykypäivään? Laudaturin ja improbaturin välissä lienee ollut erilainen määrä arvolauseita eri aikoina.

3 vastausta

Kevään 2016 ennätysabiturientti kirjoitti seuraavat laudaturit:

keväällä 2015: äidinkieli, pitkä matematiikka, lyhyt saksa, lyhyt venäjä, fysiikka, kemia
syksyllä 2015: pitkä ruotsi, pitkä englanti, terveystieto, psykologia
keväällä 2016: biologia, maantiede

Salon seudun sanomat 23.5.2016
http://www.sss.fi/2016/05/mikkelin-allamestari-kirjoitti-12-laudaturia/ 

 

Tärkein uudistus, joka mahdollistaa suuret laudaturmäärät, on tietenkin se, että entinen yksi reaalikoe on nykyään jaettu 12 eri kokeeksi (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia, evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomstieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto). Tämä hajauttaminen toteutui ensi kerran kevään 2006 kirjoituksissa.

Vuodesta 1996 alkaen tuli mahdolliseksi suorittaa ylioppilastutkinto enintään kolmena perättäisenä tutkintokertana. Aikaisemmin tutkinto oli tarkoitettu yhdellä kertaa keväällä suoritettavaksi, syksyn kirjoituksiin osallistuivat lähinnä ne, jotka oli keväällä reputettu.  

 

Ylioppilastutkinnot on arvosteltu seuraavilla arvosanoilla (otan tässä esille vain vuoden 1919 asetuksen ja senjälkeiset muutokset)

syksyn 1969 kirjoituksiin saakka: kiitettävä (laudatur), kiittäen hyväksytty (cum laude approbatur), hyväksytty (approbatur), hylätty (improbatur)

kevään 1970 kirjoituksista syksyn 1995 kirjoituksiin: laudatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur, improbatur   [asetus ei enää katsonut tarpeelliseksi kääntää näitä nimityksiä]

kevään 1996 kirjoituksista alkaen: laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur, improbatur

 

Ylioppilaskirjoitusten historiaa
https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/yleistae/historia

Lähteenä käytetty lisäksi lakeja ja asetuksia.

 

 

 

Kommentit (0)
09.06.201622:11
14934
63

On siinä abiturientilla ollut puurtamista, että on saanut nuo 12 laudaturia :)

Kommentit (0)
10.06.201615:40
15311
35

" - -  syksyn kirjoituksiin osallistuivat lähinnä ne, jotka oli keväällä reputettu."   
Luokattomassa (kurssimuotoisessa) ilta- eli aikuislukiossa tuli mahdolliseksi suorittaa koko yo-tutkinto syksyn kokeissa jo ennen kuin tutkinnon saattoi hajauttaa kolmiin peräkkäisiin kirjoituksiin. Joinakin vuosina oli helsinkiläisessä iltakoulussa syksyllä enemmän ensikertalaisia kokelaita kuin keväällä.

Viime vuosikymmeninä on voinut myös täydentää ylioppilastutkintoa ilman aikarajaa ylimääräisillä kokeilla, sellaisilla jotka eivät sisältyneet tutkintotodistukseen. Kuuden ällän ylioppilas on siten saattanut hankkia lisää L-arvosanoja, joista saa erillisen todistuksen, vaikkapa suorittamalla useita lyhyen oppimäärän kielten kokeita.

Kommentit (0)

Vastauksesi