1. Voiko bakteerin virustauti tarttua ihmiseen?2. Voiko kasvien virustauti...

1. Voiko bakteerin virustauti tarttua ihmiseen?2. Voiko kasvien virustauti...

1. Voiko bakteerin virustauti tarttua ihmiseen?
2. Voiko kasvien virustauti tarttua ihmiseen?

Vastaus

En löytänyt läpikäymistäni lähteistä sellaista mainintaa, että kasvien tai bakteerien virustaudit voisivat aiheuttaa ihmisessä sairastumisen. Jotkut eläimissä esiintyvistä virustaudeista voivat kylläkin tarttua ihmiseen kuten esimerkiksi rabies. Virukset ovat varsin "vaativia" sen suhteen, millaisissa isäntäsoluissa ne ylipäätään voivat lisääntyä.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Virukset
http://www.terveysportti.fi/terveysportti/ekirjat_tmp.Naytaartikkeli?p_a...
http://www.ktl.fi/portal/suomi/julkaisut/kansanterveyslehti/lehdet_2007/...
http://www.virology.utu.fi/teaching/opetusmater/gastrenteriitit.html
http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e35/35.htm
http://www.phages.org/PhageInfo.html

Kommentit (0)

Vastauksesi