1) Vaaditaanko torimyyntiin myyntilupa?Vaikka myisi torilla marjoja ja sieniä...

1) Vaaditaanko torimyyntiin myyntilupa?Vaikka myisi torilla marjoja ja sieniä...

1) Vaaditaanko torimyyntiin myyntilupa?

Vaikka myisi torilla marjoja ja sieniä, joiden myyntitulot kuitenkaan eivät ole verotettavaa tuloa?

Kun myyntipaikasta kuitenkin joutuu maksamaan ja kun marjojen ja sienten myynnistä ei mene veroa, niin miten tulonhakkimiskustannukset voi sellaisessa tilanteessa saada itselleen takaisin, ellei ole mitään mistä vähentään, kuten marjanpoimisesta aiheutuneet matkakustannukset tai torimyynnin pysäköintikustannukset?

2) Saako julkisella paikalla myyntiluvan suukkojen myymiselle Suomessa?

Sellainen suukkomyynti? Vaaditaanko siihen suukottajan ja ostajan terveystodistus esimerkiksi?

Vastaus

On parasta että olet suoraan yhteydessä asiasta päättäviin viranomaisiin. Me emme ole päteviä neuvomaan juridisissa asioissa.

Helsingin kaupungin lupamenettelyistä elintarvikkeiden ulkomyyntiä koskien löytyy tietoa täältä:
http://www.hel.fi/hki/ymk/fi/Elintarvikkeet/Ulkomyynti

Ammattimaisten toimijoiden on tiedotettava toiminnastaan 4 arkipäivää ennen myyntitapahtumaa, muuta lupaa ei ymmärtääkseni tarvita mikäli myynti ei ole säännöllistä.

Elintarvikeviraston viralliset ohjeet, joita kaupungin on noudatettava, löytyvät täältä: http://www.evira.fi/attachments/elintarvikkeet/lomakkeet_ja_ohjeet/viral...

Kaikissa torimyyntiin liittyvissä asioissa palvelee Tori- ja markkinapalvelukeskus: http://www.markkina.net/kauppiaanabcopas/KauppiaanABC-opas.pdf

Suukkojen myynti tilapäisesti esim. polttareissa tai tapahtumassa ei vaatine mitään lupia. Sen sijaan jatkuva myynti voisi rinnastua seksipalvelujen myymiseen. Seksin myyminen julkisella paikalla on kielletty järjestyslaissa (2. luku, 7§): http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030612?search%5Btype%5D=pik...

Kommentit (0)

Vastauksesi