1) Toukokuussa 1918 isovanhemmillani oli elintarvikekorttien lisäksi ns...

1) Toukokuussa 1918 isovanhemmillani oli elintarvikekorttien lisäksi ns...

1) Toukokuussa 1918 isovanhemmillani oli elintarvikekorttien lisäksi ns. "perunapassi". He viljelivät muun ohessa perunaa. Mikä oli perunapassi?

Vastaus

Maailmansodan seurauksena elintarvikkeiden hinnat Suomessa kohosivat ja kesästä 1917 alkaen kulutuksen säännöstelyn painopiste oli viljatuotteiden säännöstelyssä. Suomen elintarvikepula oli nimenomaan pulaa viljasta. Loppuvuodesta 1917 perustettiin elintarvikehallitus pulaa helpotamaan. Vuoden 1918 sodan aikana elintarvikehuolto kuitenkin jakaantui kahtia kansanvaltuuskunnan hoitaessa punaisten ja Vaasan hallituksen valkoisten puutetta.

Juhani Piilosen kirjassa "Vallankumous kunnallishallinnossa" (Helsinki 1982)s. 281-282 kerrotaan, että kansanvaltuuskunta aloitti "nälän organiseeraamisen" pyrkimällä siirtämään ruokavaroja parhaiten varustetuilta paikkakunnilta sinne, missä syötävä oli vähissä. Esimerkiksi huhtikuun alussa 1918 käsketiin lopettaa viljantuottajain ja heidän talonväkensä erikoisasema ja siirtää heidät korttiannosten varaa, kuten muukin väestö. Lisäksi säännöstely koetettiin saada ulottumaan myös mm. perunoihin, muihin juurikasveihin sekä karjanrehuun.

Otimme kysymyksenne tiimoilta yhteyttä myös Työväen Arkistoon. Arkistossa ei osattu suoralta kädeltä sanoa perunapassin tarkkaa merkitystä. He epäilivät, että passi-nimitystä on voitu käyttää esimerkiksi osto- ja myyntiluvista sekä luvasta hankkia ja viedä perunoita kuntarajojen ulkopuolelle. Koska isovanhempienne kortti on päivätty toukokuussa 1918, se mitä todennäköisimmin liittyy tähän perunoiden säännöstelyyn ja niiden kuljettamiseen muille paikkakunnille. Epäilimme ensin täällä toimituksessa, että perunapassi olisi oikeuttanut talonväen syömään itse omat perunansa, siis jonkinlaisen vapautuksen osallistumisesta säännöstelyyn. Mutta koska elintarvikepula oli tuolloin keväällä 1918 niin suuri, se ei liene ollut todennäköistä.

Lähteet:
Juhani Piilonen: Vallankumous kunnallishallinnossa (Helsinki 1982)
Heikki Rantatupa: Elintarvikehuolto ja -säännöstely Suomessa vuosina 1914-1921 (Jyväskylän yliopisto 1979)
http://www.uta.fi/suomi80/teema9.htm
http://www.uta.fi/koskivoimaa/vuodet/1918b4.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi