1) Mikä valtion työpaikassa on:- kielilisä- kielitaitolisämiten ne eroavat...

1) Mikä valtion työpaikassa on:- kielilisä- kielitaitolisämiten ne eroavat...

1)
Mikä valtion työpaikassa on:
- kielilisä
- kielitaitolisä

miten ne eroavat toisistaan:

"Y11 vaativuustason viran tehtäväkohtainen palkanosa on 1.940,95 euroa/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa, mahdollista kokemusosaa sekä kieli- tai kielitaitolisää. "

Pitääkö työtekijän täyttää sekä kieli- että kielitaitovaatimus, että hän voi saada jotakin palkanlisää?

Vrt.

"Lisäksi maksetaan mahdollista kokemus- ja kielilisää.",

jossa toisessa valtion työpaikassa maksetaan pelkkää kielilisää, ei kielitaitolisää - joten siinä työssä ei edellytetä siis kielitaitoa, vaan aivan jotain muuta kielen suhteen?

2) Kirjoitetaanko suomenkielessä tuhansien ja satojen väliin piste?

Vastaus

1) Kielilisä liittyy kaksikielisyyteen ja kielitaitolisä vieraan kielen taitoon.

Kielilisä
Kielilisää voidaan maksaa niille virkamiehille, jotka työskentelevät kaksikielisissä kunnissa tai niille, joiden virkatehtävät edellyttävät molempien kotimaisten kielten hallintaa.

Kielilisän saaminen edellyttää, että virkamiehellä on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta virallinen todistus. Kielilisää ei makseta virkamiehelle, jonka päätehtäviin kuuluvat käännöstehtävät kotimaisten kielten välillä.

Kielitaitolisä
Virkamiehelle voidaan maksaa kielitaitolisää vieraan kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta, jos työtehtävien hoi-tamiselle on siitä huomattavaa etua ja jos työntekijä joutuu kyseistä vierasta kieltä jatkuvasti käyttämään työssään.

Kielitaitolisää ei kuitenkaan makseta, jos viran tai toimen kelpoisuusehdot tai virka tai toimi luonteensa puolesta edellyttää vieraan kielen taitoa.

2) Suomessa desimaalierottimena on yleensä pilkku, ei piste, kuten monissa maissa, esim. Yhdysvalloissa. Desimaalimerkkiä käytetään erottamaan kokonaisluku sen jäljessä olevista numeroista, kymmenesosista, sadasosista jne.

Lähteet: http://www.valtiokonttori.fi/pate/epate/200001.9.pdf
(s. 6)
http://fi.wikipedia.org/wiki/Desimaaliluku
http://www.kielijelppi.fi/tyokalupakin-termit/numeroilmaus

Kommentit (1)
"2) Suomessa - - ei piste, kuten monissa maissa, esim. Yhdysvalloissa". Eiköhän desimaal... "2) Suomessa - - ei piste, kuten monissa maissa, esim. Yhdysvalloissa". Eiköhän desimaalierottimen kuten muidenkin välimerkkien käyttö ole kielikohtaista, riippumatta paikasta, jossa kirjoitetaan? Kun Suomessa kirjoitetaan englantia, noudatetaan englannin kielen käytäntöjä. Suomalaisille tutuimpien kielten joukossa englanti desimaalipisteineen näyttää olevan poikkeus. (Kysyjä näyttääkin puhuneen kielestä, ei maasta kuten vastaaja.)
20.2.2016 12:50 Sten Borg 11492

Vastauksesi