1. "Metadata"?

1. "Metadata"?

1. "Metadata"? Olisiko oikein sanoa suomeksi, että kyse on aineiston kuvailusta käsiterakenteiden ja asiasanojen avulla? Onko kyse samasta asiasta kuin mitä sanalla "tesaurus" tarkoitetaan?

2. "Agentti" digitaaliteknisessä mielessä? "Sovellusohjelma, joka itsekseen täyttää omia tehtäviään, esimerkiksi..." vai miten tuon suomeksi ilmaisisi? Nämä kysymykset liittyvät erääseen väitöskirja-arvioon... -- ja sitä paitsi, ellemme kykenisi suomeksi puhumaan tällaisistakin asioista, niin J. V. Snellman varmaan pyörisi haudassaan

Vastaus

kysyit onko metadatassa kyse aineiston kuvailusta käsiterakenteiden ja asiasanojen avulla?

Yksi määrittely metadatasta: Metadatan sanotaan olevan tietoa tiedosta, ja sen tarkoitus on helpottaa tiedonhakua, -hallintaa ja paikantamista. Metadata kuvailee tiedonlähdettä tai auttaa saavuttamaan tiedonlähteen. Internet ei ole ainoa metadatan käyttöalue.

Ks. http://helix.helsinki.fi/infokeskus/tiedostajulk/metadata.htm eli olet oikeilla jäljillä, mutta tesaurus on käsitteenä suppeampi, sillä se on enemmänkin sanasto, sanakirja, synonyymisanasto, antologia, jota tietysti hyödynnetään tiedon kuvailua tehtäessä.

Agentin määritelmä on aika moniselitteinen ja sinun määritelmäsi ei ole väärä. Netistä määrittelyjä löytyy paljon - alla pari osoitetta, joista saattaisi olla sinulle hyötyä:

http://www.oulu.fi/library/virtuaalikirjasto/agentit/agentteo.htm
- termi 'agentti' tarkoittaa jotakin, joka tekee jonkin puolesta jonkin tehtävän...

http://cc.joensuu.fi/~hlehtola/agentti.html
- erityisesti kappale kolme: Agenttiteknologia...

Kommentit (0)

Vastauksesi