1. Lapsilisien markkamärät vuodesta 1960 eteenpäin (1. ja 2. lapsi)? 2.

1. Lapsilisien markkamärät vuodesta 1960 eteenpäin (1. ja 2. lapsi)? 2.

1. Lapsilisien markkamärät vuodesta 1960 eteenpäin (1. ja 2. lapsi)?
2. Perhe-eläkkeen markkamäärä puoliorvon lapsen osalta vuosina 1970-1980?
3. Paljonko oli yhden lehmän lypsämän maidon nettotulo tuottajalle vuonna 1972-1977 Pohjois-Karjalaisella pientilalla kun tuotantokustannukset oli vähennetty??

Vastaus

1)LAPSILISÄT
(markkaa vuodessa, vuoden 1963 rahauudistus otettu huomioon)

-31.12.1960 jokaisesta 144
1.1.1961-31.3.1962 jokaisesta lapsesta 168
1.4.1962-31.12.1963 ensimmäisestä lapsesta 180, toisesta 204
1.4.1964-30.9.1964 ensimmäisestä 186, toisesta 214
1.10.1964-31.10.1966 ensimmäisestä 186, toisesta 220
1.11.1966-31.12.1967 ensimmäisestä 198, toisesta 234
1.1.1968-30.6.1970 ensimmäisestä 208, toisesta 246
1.7.1970-31.12.1970 ensimmäisestä 228, toisesta 272
1.1.1971-31.12.1971 ensimmäisestä 248, toisesta 296
1.1.1972-31.12.1973 ensimmäisestä 268, toisesta 320
1.1.1974-30.6.1974 ensimmäisestä 328, toisesta 380
1.7.1974-31.12.1974 ensimmäisestä 420, toisesta 488
1.1.1975-30.6.1975 ensimmäisestä 488, toisesta 564 (alle kolmevuotiaille 270 korotusta)
1.7.1975-30.6.1976 ensimmäisestä 604, toisesta 696
1.7.1976-31.12.1976 ensimmäisestä 664, toisesta 764
1.1.1977-30.9.1977 ensimmäisestä 808, toisesta 932 (alle kolmivuotiaille korotusta 328)
1.10.1977-31.3.1978 ensimmäisestä 888, toisesta 1024
1.4.1978-31.3.1979 ensimmäisestä 928, toisesta 1072
1.4.1979-30.9.1979 ensimmäisestä 1020, toisesta 1180 (alle kolmivuotiaista korotusta 480)
1.10.1979-30.9.1980 ensimmäisestä 1124, toisesta 1300 (alle kolmivuotiaista korotusta 528)
1.10.1980-30.6.1981 ensimmäisestä 1300, toisesta 1504 (alle kolmivuotiaista korotusta 632)
1.7.1981-30.9.1982 ensimmäisestä 1432, toisesta 1656 (alle kolmivuotiaasta korotusta 824)
1.10.1982-31.3.1983 ensimmäisestä 1632, toisesta 1888 (alle kolmivuotiaasta korotusta 940)
1.4.1983-30.9.1984 ensimmäisestä 1876, toisesta 2172 (alle kolmivuotiaasta korotusta 1080)
1.10.1984-30.9.1985 ensimmäisestä 1988, toisesta 2304 (alle kolmivuotiaasta korotusta 1144)
1.10.1985-30.9.1986 ensimmäisestä 2088, toisesta 2420 (alle kolmivuotiaasta korotusta 1200)
1.10.1986-30.9.1987 ensimmäisestä 2172, toisesta 2516 (alle kolmivuotiaasta korotusta 1248)
1.10.1987-30.9.1988 ensimmäisestä 2236, toisesta 2592 (alle kolmivuotiaasta korotusta 1284)
1.10.1988-30.9.1989 ensimmäisestä 2616, toisesta 3032

Jatkossa lapsilisä määriteltiin kuukausittain
1.10.1989-30.9.1990 ensimmäisestä 255, toisesta 296
1.10.1990-30.9.1991 ensimmäisestä 293, toisesta 340
1.10.1991-31.12.1992 ensimmäisestä 366, toisesta 413
1.1.1993-31.12.1993 ensimmäisestä 366, toisesta 413 (alle kolmivuotiaasta korotusta 107)
1.1.1994-30.6.1995 ensimmäisestä 570, toisesta 720 (yksinhuoltajan lapsesta maksetaan korotusta 200)
1.7.1995-31.12.2001 ensimmäisestä 535, toisesta 657

Vuonna 2002 siirryttiin euroihin
1.1.2002-31.12.2003 ensimmäisestä 90, toisesta 110,50 (yksinhuoltajan lapsesta korotetusta 33,60)
1.1.2004-31.12.2007 ensimmäisestä 100, toisesta 110,50 (yksinhuoltajan lapsesta korotusta 33,60)
1.1.2008- ensimmäisestä 100, toisesta 110,50 (yksinhuoltajan lapsesta korotusta 46,60)

Alle kolmivuotiaille ruvettiin maksamaan korotusta vuonna 1973
1.7.1973-30.9.1984 140
1.10.1974-31.12.1974 200
Myöhemmät tämän maksun muutokset näkyvät yllä, kuitenkin niin, että niitä on muuteltu joskus eri tahtiin kuin muita. Sama koskee myös yksinhuoltajille maksettua korotusta. Jos yllä erikseen ei ole mainittu, ovat entiset olleet voimassa.

Lähteenä ovat olleet Suomen asetus- ja säädöskokoelmat.

2)PERHE-ELÄKELAIN mukainen puoliorvon eläke määräytyi vuosina 1970-1980 siten että se oli 20 % perusosan ja lapsen asuinkunnassa yksinäiselle lapsettomalle henkilölle maksettavan täysimääräisen tukiosan yhteismäärästä.

Kansaneläkkeen perusosa oli 447,27 mk vuodessa. Tukiosa oli luokitettu kolmeen tasoon: 864-756-648 mk vuodessa. Heinäkuun alusta 1980 siirryttiin kahteen luokkaan: 864 tai 756 mk vuodessa. Kalliimmiksi luokitelluissa kunnissa puoliorvon eläke siis oli 262,25 mk vuodessa, halvimmiksi luokitelluissa 219,05. Käytännössä nämä summat eivät kuitenkaan päteneet, vaan olivat indeksiin sidottuja. Valitettavasti en ole löytänyt tietoja eläkemäärän muutoksesta. Jonkinlaisena viitteenä kehityksestä on se, että vuoden 1983 alusta puoliorvon perhe-eläkelain mukaiseksi vuotuiseksi eläkkeeksi määrättiin 1572 mk.

Olen tiedustellut asiaa Kelalta, mutta ainakaan vielä ei vastausta ole tullut. Ilmoitan jos saan sellaisen.

3)Ulottuvillamme ei ole tästä tietoa

Kommentit (0)

Vastauksesi