1. kysymys Miten hallitus voidaan erottaa?2. kysymys Miten presidentti voidaan...

1. kysymys Miten hallitus voidaan erottaa?2. kysymys Miten presidentti voidaan...

1. kysymys Miten hallitus voidaan erottaa?
2. kysymys Miten presidentti voidaan erottaa?
3. kysymys Miten eduskunta voidaan erottaa?

Vastaus

Jos hallitus tai virallisemmin valtioneuvosto itse pyytää eroaan, presidentti myöntää sen. Lisäksi, jos valtioneuvosto ei enää nauti eduskunnan luottamusta, presidentti myöntää valtioneuvostolle eron. Valtioneuvoston eduskunnassa nauttimaa luottamusta mitataan esimerkiksi vähintään kahdenkymmenen kansanedustajan tekemän välikysymyksen jälkeen, mikäli välikysymyskeskustelussa on tehty ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta.

Valtioneuvosto voi todeta presidentin viranhoitamiseen pysyvästi estyneeksi, jolloin mahdollisimman pikaisesti toimitetaan uudet presidentinvaalit.

Presidentti voi valtioneuvoston aloitteesta ja eduskuntaryhmiä kuultuaan määrätä uusien eduskuntavaalien pitämisestä.

Lähde:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Kommentit (0)

Vastauksesi