1.

1.

1. Miten laki tulkitsee tilanteen, jossa eri sukupuolta olevista naimisissa olevista ihmisisistä toinen vaihtaa sukupuolta? Ovatko he tämän jälkeen avioliitossa vai rekisteröidyssä parisuhteessa?

2. Kuinka monta kertaa ihminen voi vaihtaa sukupuolta?

3. Tunteeko historia tapauksia ja miten laki suhtautuu tapauksiin, joissa sukupuolta on muutettu leikkausella, jotta pari on päässyt avioliittoon ja jälleen muutettu takaisin alkuperäiseen sukupuoleen avioliittoon solmimisen jälkeen?

Vastaus

Pahoittelen vastauksen viivästymistä!

1. Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 28.6.2002/563 määrää, että avioliitto muuttuu automaattisesti rekisteröidyksi parisuhteeksi, tietysti toisen puolison luvalla.

2. Tämä lienee hypoteettinen kysymys. Koko prosessi on psyykkisesti erittäin kuormittava kokemus. Kirurgista prosessia edeltää sukupuoli-identiteetin tutkimus, joka kestää vähintäänkin puoli vuotta, mutta voi kestää pidempäänkin. Samalla tutkitaan henkilön voimavaroja lääketieteellisen korjausprosessin läpikäymiseen. Tutkimusjakso päättyy transsukupuolisuusdiagnoosin antamiseen, jos tutkimustulokset puoltavat sitä.

3. Tämäkin lienee hypoteettinen kysymys. En muista lukeneeni kuvaamiasia tapauksia kirjallisuudesta.

Lähteet:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020563

http://www.trasek.net/

Kommentit (0)

Vastauksesi